Asmens duomenų apsauga


Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: Lina Saulytė-Dusevičienė, teisininkė, el. p. duomenuapsauga@spcentras.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.