Bendruomeniniai šeimos namai

Bendruomeniniai šeimos namai – organizuoja, konsultuoja ir informuoja apie kompleksines paslaugas Vilniaus mieste gyvenančias šeimas, kurioms reikalinga pagalba siekiant įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras.

Bendruomeninių šeimos namų tikslas – užtikrinti  paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje vieno langelio principu. Informuoti  apie kompleksiškai teikiamas paslaugas asmeniui (šeimai) ir apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas.

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Vilniaus mieste teikiamos šios kompleksinės paslaugos:

  • Individualios ir (ar) grupinės  konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
  • Savitarpio pagalbos grupės asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
  • Socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai
  • Tėvystės mokymai –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes
  • Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai
  • Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.

Paslaugos teikiamos visiems Vilniaus miesto gyventojams, nemokamai.

Dėl paslaugų gavimo kreiptis tiesiogiai į Bendruomeninius šeimos namus

Kontaktai: tel. +370 673 62549 arba el. paštu bsn@spcentras.lt

Kompleksinės paslaugas šeimai bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Palikti žinutę galite ir per šią formą:

Informacija atnaujinta 2023-09-04