Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro veikla
Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas