Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Vilniaus miesto socialinės paramos centro veikla
Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Vilniaus miesto socialinės paramos centro teikiamas paslaugas