Darbo užmokestis

2021 m. III ketvirtis:

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

 

2022 metai

2023 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I ketv.

Direktorius

4945,67

1

5241,30

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

3476,04

1

4042,27

Direktoriaus pavaduotojas socialiniais klausimais

3130,19

1

3708,50

Vedėjas

3427,61

3

4040,25

Vedėjo pavaduotojas

3233,52

4

3672,60

Projektų vadovas

2189,49

1

2606,86

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

2794,51

12

2920,74

Vyresnysis socialinis darbuotojas

2582,47

13

2816,89

Vyresnysis socialinio darbo organizatorius

2617,11

43

2728,31

Socialinis darbuotojas

2273,55

75

2421,09

Atvejo vadybininkas

2674,11

34

2800,02

Individualios priežiūros darbuotojas

1630,69

149

1803,54

Vyriausiasis specialistas

2188,57

1

2594,53

Vyresnysis buhalteris

2625,29

3

2805,13

Vyresnysis specialistas (5,25 etato)

1675,96

5

2185,51

Vyresnysis psichologas

2287,33

4

2204,27

Individualios priežiūros darbuotojas pšs

1565,63

9

1819,00

Vyresnysis valytojas

1253,74

3

1253,17

Kineziterapeutas

2036,51

5

2219,21

Slaugytojas

1950,64

6

2220,35

Slaugytojo padėjėjas

1624,39

18

1738,84