Darbo užmokestis

2021 m. III ketvirtis:

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2021

metai

2022 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

III ketv.

Direktorius

3690,19

1

5055,50

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

2515,19

1

3686,55

Direktoriaus pavaduotojas socialiniais klausimais

3504,38

1

3080,24

Vedėjas

2993,97

4

3247,81

Vedėjo pavaduotojas

2683,63

4

3141,17

Projektų vadovas

1648,12

1

2132,85

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

2407,11

9

2759,31

Vyresnysis socialinis darbuotojas

2163,37

          13

2530,09

Vyresnysis socialinio darbo organizatorius

2268,42

44

2546,58

Socialinis darbuotojas

1776,52

73

2199,64

Atvejo vadybininkas

2197,15

30

2567,16

Lankomosios priežiūros darbuotojas

1402,98

148

1543,05

Vyriausiasis specialistas

1859,01

1

2137,36

Vyresnysis buhalteris

2293,62

3

2519,01

Vyresnysis specialistas (5,25 etato)

1628,53

6

1529,88

Vyresnysis psichologas

1861,34

5

2231,87

Asmeninis asistentas

1289,18

10

1465,15

Vyresnysis valytojas

1109,23

3

1137,80

Kineziterapeutas

1864,78

5

1969,28

Slaugytojas

1819,15

6

1905,45

Slaugytojo padėjėjas

1367,53

18

1581,58