Darbo užmokestis

2021 m. III ketvirtis:

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2020

metai

2021 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

III ketv.

Direktorius

3673,63

1

3609,48

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

0

1

2405,55

Direktoriaus pavaduotojas socialiniais klausimais

0

1

3410,61

Vedėjas

2636,72

3

2855,37

Vedėjo pavaduotojas

2732,50

4

2416,68

Socialinių programų koordinatorius

1730,52

1

1339,80

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

2313,94

8

2352,18

Vyresnysis socialinis darbuotojas

2037,14

17

2105,45

Vyresnysis socialinio darbo organizatorius

2221,27

45

2136,06

Socialinis darbuotojas

1638,51

72

1749,17

Atvejo vadybininkas

2144,84

26

2159,12

Lankomosios priežiūros darbuotojas

1229,93

146

1362,01

Vyriausiasis specialistas

1527,93

3

1755,11

Vyresnysis buhalteris

2067,54

2

2178,44

Vyresnysis specialistas

1702,02

7

1429,05

Vyresnysis psichologas

1537,52

4

2001,25

Asmeninis asistentas

1105,94

12

1286,27

Vyresnysis valytojas

907,28

2

1098,72

Kineziterapeutas

1661,08

6

1806,98

Slaugytojas

1758,95

7

1780,35

Slaugytojo padėjėjas

1214,01

20

1275,74