Darbo užmokestis

2021 m. III ketvirtis:

 

 

2021 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

2022 metai

Direktorius

3690,19

1

4945,67

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

2515,19

1

3476,04

Direktoriaus pavaduotojas socialiniais klausimais

3504,38

1

3130,19

Vedėjas

2993,97

3

3427,61

Vedėjo pavaduotojas

2683,63

4

3233,52

Projektų vadovas

1648,12

1

2189,49

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

2407,11

11

2794,51

Vyresnysis socialinis darbuotojas

2163,37

              13

2582,47

Vyresnysis socialinio darbo organizatorius

2268,42

44

2617,11

Socialinis darbuotojas

1776,52

75

2273,55

Atvejo vadybininkas

2197,15

34

2674,11

Individualios priežiūros darbuotojas

1402,98

149

1630,69

Vyriausiasis specialistas

1859,01

1

2188,57

Vyresnysis buhalteris

2293,62

3

2625,29

Vyresnysis specialistas (5,25 etato)

1628,53

6

1675,96

Vyresnysis psichologas

1861,34

5

2287,33

Individualios priežiūros darbuotojas (su šeimomis)

1289,18

10

1565,63

Vyresnysis valytojas

1109,23

3

1253,74

Kineziterapeutas

1864,78

5

2036,51

Slaugytojas

1819,15

6

1950,64

Slaugytojo padėjėjas

1367,53

18

1624,39