LT EN RU

Darbo užmokestis

2024 m.:

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

 

2023 metai

2024 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I ketv.

Direktorius

5785,96

1

6188,28

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

4124,72

1

4361,20

Direktoriaus pavaduotojas socialiniais klausimais

3844,19

1

4742,00

Vedėjas

3940,78

3

4113,54

Vedėjo pavaduotojas

3812,24

4

3766,34

Projektų vadovas

2715,28

1

2693,17

Kokybės analitikas

1987,52

1

1895,84

Vyriausias personalo specialistas

2093,34

2

2217,60

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

2998,81

15

3246,47

Vyresnysis socialinis darbuotojas

2784,22

10

2908,01

Vyresnysis socialinio darbo organizatorius

2797,91

44

3062,35

Socialinis darbuotojas

2565,32

69

2765,84

Atvejo vadybininkas

2947,54

34

3071,94

Individualios priežiūros darbuotojas

1837,70

157

1728,45

Vyriausiasis specialistas

2575,14

1

2520,33

Vyresnysis buhalteris

2836,25

3

2961,46

Vyresnysis specialistas (5,25 etato)

2199,54

5

2197,26

Vyresnysis psichologas

2457,59

4

2521,69

Individualios priežiūros darbuotojas (su šeimomis)

1809,54

11

1748,13

Vyresnysis valytojas

1337,81

3

1408,38

Informacija atnaujinta 2024-04-08