Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Naujienos


Nebūk abejingas! Pranešk savo savivaldybei!
2019-06-12


Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo dalinimo grafikas
2019-05-29


Informuojame, kad Vilniaus m. gyventojai, pateikę prašymus paramai maisto produktais gauti, maisto produktus gali atsiimti vadovaujantis pateiktu grafiku.

 

Vėluojantiems maisto paketai bus dalinami BIRŽELIO  29-30d. 10-16 val. „Maisto banko“ patalpose, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 (kieme sukti kairėn).


Kitu laiku ar kitoje vietoje paramos maistu paketai savo dalinimo punkte neatsiėmusiems teikiama nebus – atsiprašome už nepatogumus.


 

Įdiegta Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema
2019-05-13

 

Vilniaus miesto socialinės paramos centrui 2019-05-09 suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės – EQUASS Assurance sertifikatas, patvirtinantis, kad teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos atitinka socialinių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Vilniaus miesto socialinės paramos centras, siekdamas užtikrinti teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kokybę bei nuolatinį tobulinimą, nuo 2017-09-11 dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis), kokybės sistemos diegimo sritis – dienos socialinė globa asmens namuose.

Dalyvavimas projekte sudarė galimybę įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmeniu ir įrodyti, kad teikiamos kokybiškos paslaugos, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, dirbti kartu su socialiniais partneriais, siekiant geresnių rezultatų ir procesų tobulinimo.
Vaikus globojančių asmenų, šeimų ir šeimynų dėmesiui!
2019-03-27

Įsigaliojus naujai pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo tvarkai, nuo 2019 m. kovo 1 d. prašymus dėl pagalbos pinigų skyrimo priima Vilniaus savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (SRSD) Socialinių išmokų skyrius. Prašymą pateikti galima tiesiogiai atvykus į šį skyrių arba atsiųsti paštu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

 

Pagalbos pinigai

Periodinė piniginė išmoka mokama vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar globos centrui*. 

*Atkreipiame dėmesį, kad globos centrai dėl pagalbos pinigų (periodinės piniginės išmokos) skyrimo budintiems globotojams turėtų kreiptis į SRSD Socialinės paramos skyrių (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

Vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka mokama giminystės ryšiais nesusijusį (-ius) vaiką (-us) globojančiai šeimai (asmeniui) globojamo vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Globojant:

  • 1 vaiką (iki 18 m. ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai) mokama 114 Eur išmoka;
  • 2 vaikus190 Eur išmoka;
  • 3 ir daugiau vaikų304 Eur išmoka;
  • vaiką iki 3 m. amžiaus, suma papildomai didinama 38 Eur per mėn.

Mokama 500 Eur vienkartinė išmoka.

 

 

Daugiau informacijos galima gauti:

  • Savivaldybės interneto svetainėje vilnius.lt Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai (įrašyti 2019-03-15, Nr. 30-627/19);
  • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545.

Naujieji neįgaliojo pažymėjimai bus patogesni
2018-12-20


Nuo sausio 1 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) negalią turintiems asmenims išduos naujo pavyzdžio neįgaliojo pažymėjimus. Naujieji pažymėjimai bus patogesni keliaujantiems į užsienį – jų įrašai bus ne tik lietuviški, bet ir angliški.


Nuo 2019 m. sausio 1 d. NDNT neįgaliojo pažymėjimus išduos ir pensinio amžiaus asmenims. Pagal dabartinę tvarką pensinio amžiaus asmenys, kuriems NDNT nustato specialiuosius poreikius, norėdami gauti socialines paslaugas ir lengvatas, kreipiasi į savivaldybes, kurios nustato specialiųjų poreikių lygį ir išduoda neįgaliojo pažymėjimus.


Nuo sausio 1 d. dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimo pensinio amžiaus asmenims į savivaldybes kreiptis nebereikės – NDNT, nustačiusi specialiuosius poreikius, kartu nustatys jų lygį ir išduos neįgaliojo pažymėjimą.


Pažymime, kad iki 2019 m. sausio 1 d. visi išduoti neįgaliojo pažymėjimai galios iki ant jo nurodyto termino, taigi jų pasikeisti nebūtina.


Neįgaliems pensininkams – paprastesnė specialiųjų poreikių lygių nustatymo tvarka
2018-12-17

 

Nuo 2019 metų pradžios įsigalioja paprastesnės procedūros pensinio amžiaus žmonėms, kuriems yra nustatomi specialieji slaugos ar pagalbos (priežiūros) poreikiai ir kuriems reikalingos įvairios socialinės paramos priemonės.


Pagal šiuo metu galiojančią tvarką neįgalūs senjorai turi kreiptis į 2 institucijas, tai yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT), kad ši nustatytų specialiuosius poreikius, ir į savivaldybę, kad būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis. Nuo 2019 metų užteks kreiptis tik į NDNT – ši institucija nustatys ir specialiuosius poreikius, ir jų lygį bei išduos neįgaliojo pažymėjimą.


Pagal nustatytus specialiųjų poreikių lygius teikiama atitinkama socialinė parama ar lengvatos: pavyzdžiui, kompensuojami vaistai, medicininė reabilitacija, transporto lengvatos, parama būstui įsigyti ar pritaikyti ir panašiai.


Asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos buvo nustatytas darbingumo lygis,  NDNT nustatys neterminuotą specialiųjų poreikių lygį (savaime suprantama, jei asmuo to pageidaus ir pateiks raštišką prašymą). Jei tokio asmens darbingumo lygis buvo 0–30 proc., jam bus nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jei 35–55 – vidutinių.


Pažymime, kad jeigu asmeniui neįgaliojo pažymėjimą buvo išdavusi savivaldybė, jo pasikeisti nereikės, jis galios iki nurodyto termino.


Naująją specialiųjų poreikių lygio nustatymo tvarką nustato 2018 m. spalio 12 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 563 „Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Senjorų dienos centro „Atgaiva“ socialinės akcijos
2018-12-13

Vilniaus miesto socialinės paramos centro senjorų dienos centras  „Atgaiva“, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo keliose socialinėse akcijose. Šiemet Pagalbos šeimai skyriui įteikti vilnoniai mezginiai, kurie sušildys daugiavaikės šeimos vaikus bei Socialinių paslaugų namuose skyriui įteiktos senjorų nertos snaigės, kurios bus dovanojamos pagalbą į namus gaunantiems asmenims. Bendradarbiaujant su l/d „Papartis“ senjorų megztos pirštinės eksponuojamos Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Šiltos, džiaugsmingos Kalėdos“, o po parodos bus padovanotos Vilniaus Petro ir Povilo parapijos vienišiems senoliams ir kitiems šeimos paramos centrams. Taip pat senjorai prisidėjo prie iniciatyvos „Happimess“, kuri padeda šeimoms, auginančioms onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Šiai iniciatyvai įteiktos megztos vaikiškos kojinės, pirštinės ir šalikai (https://www.instagram.com/p/BrRus0xFfQC)


Nuoširdžiai dėkojame mūsų dienos centro lankytojoms už dalyvavimą šiose socialinėse akcijose.

 


Vaikų dienos centrai dalyvavo renginyje „Sveikos Kalėdos“
2018-12-13

2018-12-12 Vilniaus m. socialinės paramos centro vaikų dienos centrų „Labirintai“ ir „Bičiulis“ lankytojai dalyvavo Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuro organizuotame renginyje „Sveikos Kalėdos“. Vilniaus įgulos karininkų romovėje susirinkusius vaikus iš Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono vaikų dienos centrų sveikino renginio organizatoriai, Raganiukės teatro aktoriai vaikams pasiūlė įvairių judrių žaidimų, piešė ant veidukų. Vaikai mėgavosi sveikuoliškomis vaišėmis. Vėliau žiūrėjo nuotaikingą Raganiukės teatro aktorių spektaklį. Renginio pabaigoje visi buvo apdovanoti kalėdinėmis dovanėlėmis. 


Žolininko paskaita Senjorų dienos centre „Atgaiva“
2018-12-07

Bendradarbiaujant su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Vilniaus miesto socialinės paramos centro Senjorų dienos centre „Atgaiva“ svečiavosi žolininkas Marius Lasinskas, kuris skaitė paskaitą: „Apie tikrąsias ligų priežastis. Kada gali ir kada negali padėti vien tik vaistažolės“. Paskaitos metu žolininkas papasakojo apie žinomų augalų gydomąsias savybes, vaizdžiai supažindino dalyvius su mažiau žinomomis vaistažolių rūšimis ir jų veikliosiomis medžiagomis, pasidalino receptais, padedančiais kovoti su peršalimo ligomis, nemiga ir kitais negalavimais. Po paskaitos dalyviai neskubėjo skirstytis – turėjo žolininkui klausimų, prašė patarimų.


Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus visuomenės sveikatos biurui ir žolininkui Mariui Lasinskui už mums skirtą laiką bei įdomią paskaitą.


Išvykų bei renginių savaitė Vaikų dienos centre „Bičiulis“
2018-11-05

Vaikų dienos centre „Bičiulis“ nuo spalio 29 d. iki lapkričio 2 d. buvo organizuojama išvykų bei renginių savaitė, kurios metu dienos centre sulaukėme įvairių svečių, vyko šventinis Helovyno renginys, vaikai apsilankė „Iliuzijų“ muziejuje, „Lietuvos ryto“ televizijoje bei svečiavosi VšĮ „Mano šeimos akademijoje“. Ekskursijų metu vaikai praplėtė savo akiratį, iš arčiau galėjo patyrinėti muziejaus eksponatus, susipažino su televizijos užkulisiais bei naujais-žinomais žmonėmis, dalyvavo prevenciniuose užsiėmimuose ir gavo nuostabių dovanėlių.


Labai norime padėkoti šioms organizacijoms už suteiktas nemokamas edukacijas ir renginius.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  »

Svetainės medis