Transporto paslaugos

Transporto paslaugos teikiamos asmenims, gyvenantiems savo namuose, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu bei kurių suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas) ar kiti šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pirmą kartą norintis gauti transporto paslaugą, prieš penkias darbo dienas turi kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro darbuotoją, organizuojantį transporto paslaugų teikimą ir koordinuojantį transporto priemonių naudojimą (Kauno g. 3, 503 kab, (8 5)  233 3780, 8 670 14645), arba į savo gyvenamosios vietos Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresnįjį socialinio darbo organizatorių ir užpildyti Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir neįgaliojo pažymėjimo (darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ) ar (ir) specialiojo nuolatinės (slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Užsisakyti transporto paslaugą galima naudojantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta Socialinės paramos šeimai informacine sistema (www.spis.lt).

Socialiniam darbuotojui įvertinus poreikį šiai paslaugai, Vilniaus miesto socialinės paramos centro direktoriui priėmus sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo, su asmeniu pasirašoma transporto paslaugų teikimo sutartis.

Transporto paslaugos teikiamos šiais tikslais: 

  • vykti į (iš) sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigas Vilniaus mieste;
  • vykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus mieste;
  • vykti į ortopedijos įmones Vilniaus mieste;
  • vykti apsigyventi į socialinės globos įstaigas Vilniaus mieste;
  • esant pagrįstam poreikiui, atsižvelgiant į socialinio darbuotojo vertinimą ir rekomendaciją, bei esant galimybei suteikti paslaugą - kitais tikslais, taip pat ir už Vilniaus miesto ribų. 

Asmuo už transporto paslaugas moka savivaldybės institucijos nustatyta mokėjimo už socialines paslaugas tvarka:

  • paslaugų gavėjo nuvežimas iki paskyrimo vietos, laukimas paskyrimo vietoje ne ilgiau kaip 1 val. ir parvežimas atgal - 2,90 Eur;
  • paslaugų gavėjo nuvežimas (parvežimas) viena kryptimi - 1,74 Eur;
  • išimties atvejais paslaugų gavėjo nuvežimas už Vilniaus miesto ribų - paslaugų gavėjai padengia transporto priemonės degalų sąnaudas, išreikštas eurais.

Telefonas pasiteirauti (8 5)  233 3780.

Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis.

Asmenų aptarnavimo laikas seniūnijose:

Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.

Antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15 - 16.30 val.

Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.