LT EN RU

Transporto paslaugos

Teikti prašymą elektroniniu būdu: SPAUSKITE ČIA.

Transporto paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo problemų ir negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu bei kurių suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas) arba kiti šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas norintis gauti transporto paslaugą turi kreiptis į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojus ir užpildyti prašymą socialinėms paslaugoms (SP-8, SP-1, SP-2), pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Kokiu būdu galiu pateikti dokumentus:

 • kreipiantis tiesiogiai į socialinius darbuotojus, pagal gyvenamąją vietą savo seniūnijoje;
 • atsiųsti elektroniniu paštu, info@spcentras.lt;
 • paštu, adresu Sausio 13-osios g. 10, LT- 04347, Vilnius
 • Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt)
 • atvykus į klientų aptarnavimo centrą (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (pirmas aukštas, ketvirtas langelis).

Socialiniam darbuotojui įvertinus poreikį šiai paslaugai, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus įgaliotam darbuotojui priėmus sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo, su asmeniu pasirašoma transporto paslaugų teikimo sutartis.

Vilniaus mieste vienkartinio pobūdžio transporto paslaugas teikia: 

 • BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras 
 • VšĮ Socialinis taksi
 • Maltos ordino pagalbos tarnyba (transporto paslaugos su pagalba asmenims, judantiems tik gulimoje padėtyje)

Asmuo už transporto paslaugas moka savivaldybės institucijos nustatyta mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro paslaugų apmokėjimo tvarka:

 • paslaugų gavėjo nuvežimas iki paskyrimo vietos, laukimas paskyrimo vietoje ne ilgiau kaip 1 val. ir parvežimas atgal – 4,13 Eur;
 • paslaugų gavėjo nuvežimas (parvežimas) viena kryptimi - 2,75 Eur;
 • išimties atvejais paslaugų gavėjo nuvežimas už Vilniaus miesto ribų - paslaugų gavėjai padengia transporto priemonės degalų sąnaudas, išreikštas eurais.

Telefonas pasiteirauti 8 670 17576.

Informacija atnaujinta 2024-04-09