Projektai

Projektinė idėja „Integracija į darbo rinką“

2022 03 31

Projekto tikslas –  sugrąžinti 40, Vilniaus miesto savivaldybėje gyvenančių socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių, asmenų į darbo rinką.

Projekto tikslinė grupė - atvejo vadybos paslaugas Vilniaus m. gaunantys darbo neturintys asmenys nuo 18 iki 60 metų amžiaus.

Projekto metu bus teikiamos individualios paslaugos, siekiant išspręsti veiksnius trukdančius asmeniui integruotis į darbo rinką. Visų pirma, su dalyviais dirbs karjeros konsultantas, kuris konsultuos profesijos rinkimosi, darbo paieškos, pasitikėjimo savimi stiprinimo bei kitais aktualiais klausimais. Pagal poreikį konsultacijos bus tiek grupinės tiek ir individualios. Siekiant geresnės emocinės sveikatos, projekte dalyvaujančius asmenis taip pat konsultuos psichologas. Projekto metu siekiama didinti nemokamų teisinių paslaugų apimtis darbo ieškantiems asmenims, kai nepakanka valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, todėl projekto dalyvius konsultuoja teisininkas, konsultacijos vykdomos tiek prieš įsidarbinant, tiek jau įsidarbinus, jeigu yra poreikis.

Projekto trukmė nuo vasario 14 d. iki rugpjūčio 14 d. 

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


Informacija atnaujinta 2022-04-01