Projektai

Projektas "Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste"

2021 01 04

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2019-08-21 pasirašė sutartį dėl Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESF-V-418 „Integrali pagalba į namus“.
Projekto biudžetas 540 518,00 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-10-01, numatoma pabaiga – 2021-10-31.

Projekto tikslas – kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims plėtra. 

Per projekto vykdymo laikotarpį (22 mėn.) planuojama integralią pagalbą suteikti 142 asmenų (neįgalių darbingo ir senyvo amžiaus asmenų), ją teiks 7 mobiliosios komandos, kurios naudosis technine baze, užtikrinančia profesionalų ir efektyvų integralios pagalbos teikimą. Komandų darbas bus organizuojamas teritoriniu principu, orientuojantis į Vilniaus miesto 3-4 geografiškai greta esančių seniūnijų teritorijų dalis, priklausomai nuo seniūnijos dydžio ir paslaugų gavėjų skaičiaus jose. Paslaugų teikimas komandiniu principu užtikrins kokybišką integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimą, prisidės prie paslaugų gavėjų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo, sudarant sąlygas jiems ilgiau gyventi savo namuose, o juos prižiūrintiems šeimos nariams – derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projektui viešinti numatomi lankstinukai, plakatai, pranešimai projekto vykdytojo tinklapyje: www.spcentras.lt

Informacija atnaujinta 2021-08-31