Projektai

Projektas ,,Atspari šeima – tvari visuomenė”

2022 05 11

Vykdytojas: VšĮ Mano šeimos akademija

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto laikotarpis : 2022m. sausis –gruodis

Projekto tikslas – ugdyti savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą, kurios narių santykiai grįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe, puoselėti abipuse pagarba grįstus tėvų-vaikų santykius šeimose bei stiprinti psichologinį šeimų atsparumą.

Projekto tikslinė grupė – šeimos, esami ir būsimi tėvai/globėjai, kurie susiduria su įvairiais iššūkiais, klausimais ir sunkumais kasdieniame gyvenime.

Dėl iššūkių ir pokyčių, šeimos patiria įvairias permainas, kurios reikalauja naujo požiūrio ir naujų žinių.

Projekte bus vykdomos tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo veiklos:

• Tėvų pozityvios tėvystės (tame tarpe ir ankstyvosios) įgūdžių formavimas ir visų šeimos narių socialinių emocinių kompetencijų gerinimas, šeimos psichologinio atsparumo stiprinimas;

• Psichologo ir kitų specialistų konsultacijų, asmenims ir jų šeimoms išgyvenantiems sunkumus, krizes ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų, teikimas;

• Psichologo ir kitų specialistų konsultacijų, asmenims ir jų šeimoms, auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus, teikimas.

Projekto vieta: VšĮ Mano šeimos akademija, Mindaugo g.44 / Panerių7, Vilnius

Registracija: el. paštas info@msakademija.lt ; tel. 8618 64000

Daugiau apie projektą: http://www.msakademija.lt/vykdomi

Projekto veiklų tvarkaraštis: SPAUSTI ČIA.


Informacija atnaujinta 2022-05-11