Socialinės paslaugos šeimoms

Socialiniai darbuotojai siūlo šeimai socialinių problemų sprendimų alternatyvas, ugdo ir palaiko šeimos narių motyvaciją siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, tarpininkauja šeimai dėl kitų pagalbos priemonių, teikia šeimoms informaciją, konsultacijas dėl joms būtinos pagalbos (psichologinės, taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos), paslaugų vaikų dienos centre, specialiųjų pagalbos priemonių ar kitokios pagalbos) gavimo.

Socialiniai darbuotojai  informuoja ir konsultuoja šeimas, auginančias nepilnamečius vaikus ir patiriančias socialinę riziką, ugdo paslaugų gavėjų tėvystės ir socialinius įgūdžius, teikia emocinę bei socialinę pagalbą šeimos socialinėje aplinkoje,  tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz. psichologinės pagalbos, vaikų užimtumo, sveikatos priežiūros piniginės socialinės paramos ir kt.), organizuoja reikalingą ir prevencinę pagalbą.

Drauge su socialiniais darbuotojais dirba individualios priežiūros darbuotojai, kurie bendrauja ir bendradarbiauja su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką. Poreikiui esant palydi šeimos narius į reikalingas institucijas ir organizacijas, ugdo ir palaiko šeimų kasdienio gyvenimo įgūdžius – planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant bei mokant mokesčius, prižiūrint vaikus bei padeda kitais klausimais.

Informacija atnaujinta 2023-05-11