Psichologo konsultacijos

Psichologo konsultacijos  teikiamos:

  • Priklausomiems nuo alkoholio ir / ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų, bei šių asmenų artimuosius.
  • Suaugusiems asmenims, poroms bei vaikams nuo 7 metų ir paaugliams, psichologinių problemų sprendimo klausimais.
  • Rekomendacinio pobūdžio konsultacijos, konsultuojamų vaikų ir paauglių tėvams.
  • Asmenims, išgyvenantiems krizę (skyrybas, netektį, gyvenamosios vietos ar mokyklos pakeitimas ir kt.).
  • Sutuoktiniams, poroms bei kitiems šeimos nariams tarpusavio santykių klausimais.
  • Darbuotojams (dėl darbe patiriamo streso, dėl bendravimo su paslaugų gavėjais problemų; dėl priklausomybių problemų).

 

Psichologai individualiai konsultuoja asmenis ir šeimas psichologinių problemų klausimais – vaikų auklėjimo sunkumų, sudėtingų tarpusavio santykių šeimoje, netekties, savo jausmų ir emocijų pažinimo bei valdymo. Taip pat psichologai teikia konsultacijas asmenims ir jų šeimos nariams dėl priklausomybių nuo alkoholio, narkotikų ir/ar azartinių lošimų.

Pagalbos šeimai skyriaus vyresn. psichologės:

Ana Žalienė, tel. Nr. 8 675 79249, el. p. ana.zaliene@spcentras.lt , Kauno g. 3, 401 kab., Vilnius;

Skirmantė Sakalauskaitė, tel. Nr. 8 603 93896, el. p. skirmante.sakalauskaite@spcentras.lt, Kauno g. 3, 522 kab., Vilnius;

Elena Sokolovskaitė, tel. Nr. 8 683 81326, el. p. elena.sokolovskaite@spcentras.lt , Vydūno g. 15-5, Vilnius;

Kotryna Miknevičiūtė, tel. Nr. 8 602 18502, el. p. kotryna.mikneviciute@spcentras.lt , Kauno g. 3, 522 kab., Vilnius.