Parama maisto produktais

Teikti prašymą elektroniniu būdu: SPAUSKITE ČIA.

Informuojame, kad Vilniaus miesto gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP; 1 VRP – 157 Eur) dydžio (235,5 Eur), turi teisę į paramą maistu ir higienos priemonėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.


Parama išimties tvarka gali būti skiriama, jei pajamos vienam gyvenančiam asmeniui ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų yra didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2,5 VRP dydžių (392,5 Eur) per mėnesį, šiais atvejais: 
 • kai vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims / vienam iš jų yra nustatytas neįgalumas;
 • vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims; 
  kai vaiką (-us) augina vienas gyvenantis asmuo;
 • kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 • įvykus nelaimei, padariusiai žalą asmens (šeimos) turtui, sveikatai, dėl kurios asmuo (šeima) pateko į sunkią materialinę padėtį (ligos, atliktos operacijos, įvykusio gaisro ir kt. atvejais);
 • prieglobsčio prašytojams, perkeltiems į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 ,,Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją”;
 • prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems asmenims: užsieniečiams, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas; užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga. 
Asmenys turi pateikti: 
 • prašymą (pildomas vietoje);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentus apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis);
 • kitus, teisę į paramą patvirtinančius dokumentus (jei nėra galimybės gauti patvirtinančią informaciją iš informacinių sistemų). 
Dėl paramos maisto produktais prašome kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais.
 

Tiesiogiai klientai priimami pas socialinį darbuotoją priskirtoje seniūnijoje tik iš anksto susitarus dėl vizito (kontaktai: https://www.spcentras.lt/struktura-ir-kontaktai/)

 

Dokumentų priėmimo laikas Vilniaus miesto savivaldybėje įsikūrusiame bendrame klientų aptarnavimo centre (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3, pirmame aukšte, tryliktas langelis:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.
penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00 - 12.30 val. 


PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.
Informacija atnaujinta 2023-08-08