LT EN RU

Parama maisto produktais

Įgyvendinant 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą, nepasiturintiems asmenims nuo 2024 metų bus išduodamos socialinės kortelės, kurias gavę asmenys patys spręs kur ir kokius produktus bei prekes įsigyti pasirinktame prekybos tinkle iš galimų Vilniaus mieste:

 • UAB ,,IKI Lietuva”;
 • UAB ,,RIMI Lietuva”;
 • UAB ,,MAXIMA LT”;
 • UAB ,,Lidl Lietuva”;                                
 • UAB ,,Grūstė”;
 • UAB ,,Aljansas AIBĖ”

Atsiimti kortelę reikės kreiptis į Labdaros ir paramos fondą ,,Maisto bankas“.

Vilniaus miesto gyventojai kartu su socialinėmis kortelėmis galės gauti donacijas – surinktą paaukotą maistą iš prekybos vietų ar gamintojų ir kt., taip pat įvairių paramos akcijų metu surinktą ir projekto dalyviams atiduotą maistą. Sutikimas dėl donacijų pildomas kartu su prašymu.

Kas gali gauti socialinę kortelę ir donacijas?

Vilniaus miesto gyventojai turi teisę gauti paramą pagal programą, jeigu jiems kreipiantis dėl šios paramos vidutinės mėnesinės pajamos vienam gyvenančiam asmeniui ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 1,5 VRP (264 Eur; 1 VRP 176 Eur) dydžio per mėnesį. 

Parama pagal Programą išimties atvejais gali būti skiriama, jei bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP (264 Eur, 1 VRP 176 Eur), bet neviršija 2,5 VRP (440 Eur) dydžių per mėnesį, pateikus patvirtinančius dokumentus (jei nėra galimybės gauti patvirtinančią informaciją iš informacinių sistemų), šiais atvejais:

- kai bent vienam iš bendrai gyvenančių asmenų (vienam gyvenančiam asmeniui) yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis, asmuo yra nedarbingas ar iš dalies darbingas;

- vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims;

- kai vaiką (-us) augina vienas gyvenantis asmuo;

- kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;

- įvykus nelaimei, padariusiai žalą bendrai gyvenančių asmenų (vienam gyvenančiam asmeniui) sveikatai (dėl ligos, atliktos operacijos ir kt.), dėl kurios asmuo pateko į sunkią materialinę padėtį;

- prieglobsčio prašytojams, perkeltiems į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“;

- prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems asmenims:

 • užsieniečiams, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ) 86 straipsnį;
 • užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį. 

Parama pagal Programą išimties atvejais gali būti skiriama nevertinant pajamų bendrai gyvenantiems asmenims (vienam gyvenančiam asmeniui), pateikus patvirtinančius dokumentus (jei nėra galimybės gauti patvirtinančią informaciją iš informacinių sistemų), šiais atvejais:

- po įvykusios gaisro, kreipiantis praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams;

- stichinės nelaimės atveju, kreipiantis praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams;

- vaikui (-ams) netekus maitintojo (-ų), kreipiantis praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams.

Kaip gauti socialinę kortelę ir donacijas?

Asmenys gali pateikti prašymą ir sutikimą dėl donacijų (užpildyti prašymo ir sutikimo formas) šiais pasirenkamais būdais:

 • Elektroniniu būdu. Teikti prašymą elektroniniu būdu: SPAUSKITE ČIA.
 • pas socialinius darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus pagal faktinę gyvenamąją vietą iš anksto suderintu laiku. Prašome registruotis šiais adresais: https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialinio-darbo-skyrius-seniunijose/;
 • dokumentus siunčiant elektroniniu paštu socialiniams darbuotojams, aptarnaujantiems seniūnijų gyventojus pagal faktinę gyvenamąją vietą šiais kontaktais https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialinio-darbo-skyrius-seniunijose/; elektroniniu paštu pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti juridinę galią turinčiu elektroniniu kvalifikuotu parašu ar mobiliuoju parašu;
 • be išankstinės registracijos galima kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centrą (Konstitucijos pr. 3, Vilnius);
 • paštu, per kurjerį ar asmens atstovą;

Reikalinga pateikti šiuos pridedamus dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (išskyrus atvejus, kai dokumentai teikiami elektroniniu būdu);
 • dokumentus apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis);
 • kitus, teisę į paramą patvirtinančius dokumentus (jei nėra galimybės gauti patvirtinančią informaciją iš informacinių sistemų). 
Informacija atnaujinta 2024-02-01