Noriu gauti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose - namų aplinkos ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. 

Senyvo amžiaus žmonių apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gali būti skiriamos vienišiems senyvo amžiaus asmenims, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto ir kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose. 

Suaugusių asmenų su negalia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugos gali būti skiriamos negalią turintiems asmenims, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose. 

Įstaigos, teikiančios apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas Vilniaus miesto gyventojams. 

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, (pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo į Socialinių paslaugų namuose skyriaus darbuotojus), užpildydamas prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus: 

1. Prašymą;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame bute  paslaugų poreikis nenustatomas ir jos neskiriamos.

4. pažymą apie darbingų šeimos narių gautas pajamas už paskutinius 3 mėnesius, jeigu šeimoje yra darbingo amžiaus asmenų.

Mokėjimo už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose ir juose teikiamas socialinės priežiūros paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Asmens mokėjimo už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose teikiamas socialinės priežiūros paslaugas dydis per mėnesį, kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

1. didesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, – 5 procentai asmens pajamų;

2. didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, – 10 procentų asmens pajamų;

3. didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, – 15 procentų asmens pajamų;

4. didesnės už VRP penkiagubą dydį, – 20 procentų asmens pajamų.

Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už VRP dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį, o socialinę riziką patiriančio suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8  VRP.

Socialinių paslaugų namuose skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:

Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15 - 16.30 val.
Pietų pertrauka  11.30 - 12.15 val.

Socialinio darbo skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:

Pirmadieniais, ketvirtadienis 7.30 - 16.30 val.

Antradieniais 12.15 - 16.30

Trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.

Pietų pertrauka  11.30 - 12.15 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Dokumentų priėmimo laikas Vilniaus miesto savivaldybėje įsikūrusiame bendrame klientų aptarnavimo centre (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3, pirmame aukšte, tryliktame langelyje:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.
penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirba 1 val. trumpiau.

Informacija atnaujinta 2023-08-08