Noriu gauti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose - namų aplinkos ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinami vieniši senyvo amžiaus asmenys, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto ir kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose. Esant įstaigoje laisvų vietų, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gali būti skiriamos ir ne vienišiems senyvo amžiaus asmenims, atsidūrusiems ekstremalioje socialinėje padėtyje.

Suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinti negalią turintys asmenys, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose

Įstaigos, teikiančios apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas Vilniaus miesto gyventojams.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, (pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo į Socialinių paslaugų namuose skyriaus darbuotojus), užpildydamas prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus: 

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neįgaliojo pažymėjimo (darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
  • pažymą apie darbingų šeimos narių gautas pajamas už paskutinius 3 mėnesius, jeigu šeimoje yra darbingo amžiaus asmenų.

Mokėjimo už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose ir juose teikiamas socialinės priežiūros paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Asmeniui (šeimai) teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 128 EUR) dvigubą dydį (256 EUR), socialinė priežiūra teikiama nemokamai.

Kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP dvigubą dydį (256 EUR), bet mažesnės už VRP trigubą dydį (384 EUR) - 10 procentų asmens pajamų.

Kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP trigubą dydį (384 EUR) - 20 procentų asmens pajamų.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį (256 EUR). 

Socialinių paslaugų namuose skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:

Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15 - 16.30 val.
Pietų pertrauka  11.30 - 12.15 val.

Socialinio darbo skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:

Pirmadieniais, ketvirtadienis 7.30 - 16.30 val.

Antradieniais 12.15 - 16.30

Trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.

Pietų pertrauka  11.30 - 12.15 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.