Naujienos

Asmenims su negalia pradedama teikti asmeninio asistento pagalba

2021 07 19

Pradedama teikti asmeninio asistento pagalba žmonėms su negalia padės užtikrinti didesnes galimybes dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Šią paslaugą galės gauti visi neįgalieji, kuriems bus nustatytas toks poreikis, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar jos pobūdį.

Asmeninio asistento pagalba – kartu atlikti kasdienius veiksmus

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų asmeniui gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninis asistentas galės padėti pasirūpinti maistu, nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį, poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausia – visus veiksmus atlikti kartu su asmeniu, turinčiu negalią, bet ne už jį patį.

Pagalbos poreikį nustatys socialiniai darbuotojai

„Vilniaus miesto savivaldybė įgaliojo Vilniaus miesto Socialinės paramos centrą (SPC) pradėti teikti asmeninio asistento pagalbos paslaugą Vilniaus mieste. Šios pagalbos poreikį nustatys SPC socialiniai darbuotojai vieneriems metams pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką“, – sako SPC vadovė Skaistė Nemaniūtė.

Asmeninio asistento paslaugą teiks asmuo, nesusijęs giminystės ryšiais su žmogumi, kuriam bus nustatytas tokios pagalbos poreikis. Asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turės išklausyti įžanginius individualius priežiūros personalo mokymus. Prioritetą gauti asmeninio asistento pagalbą turės asmenys, kurie:

  • gyvena vieni;
  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis. 

Kiek kainuoja paslauga? 

Jeigu asmens su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės nei 256 Eur, už asmeninę pagalbą asmeniui mokėti nereikės. Tačiau jeigu pajamos didesnės, asmuo turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. pajamų.

 Kaip ir kokius dokumentus pateikti? 

Asmenys, kurie pageidaus gauti asmeninę asistento pagalbą (ar jų įgaliotas asmuo, kai kartu pateikiamas ir atstovavimo pagrindą įrodantis dokumentas), užpildę nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos gali kreiptis į klientų aptarnavimo centrą (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3. Alternatyvūs prašymo pateikimo būdai:

  • elektroniniu paštu asmeninis.asistentas@spcentras.lt;
  • paštu, adresu Kauno g. 3, Vilnius, LT-01314;
  • per kurjerį, adresu Kauno g. 3, Vilnius, LT-01314.


Tel. nr. pasiteiravimui: +370 664 28 574; +370 664 28549.

Informaciją apie tai, kokie dokumentai peržiūrimi pateikus nurodytos formos paraišką- prašymą gauti asmeninio asistento paslaugą, galima rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintame tvarkos apraše dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo,  III skyriaus 7 punkte.


Informacija atnaujinta 2021-08-10