Dienos socialinė globa asmens namuose

Teikti prašymą elektroniniu būdu: SPAUSKITE ČIA.

Kas yra dienos socialinė globa?

Tai kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Šias paslaugas, pagal poreikį, gali teikti įvairių specialistų komanda: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, slaugytojas ir jo padėjėjas, kineziterapeutas.

Jei norite gauti šią paslaugą, Jums reikės pateikti dokumentus ir atlikti kelis veiksmus, apie kuriuos rasite informaciją žemiau.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norint gauti dienos socialinės globos namuose paslaugas

 1. Susisiekite su socialiniu darbuotoju, aptarnaujančiu Jūsų seniūnijos gyventojus.
 2. Užpildykite prašymo socialinėms paslaugoms (SP-8, SP-1, SP-2) ir pateikite reikiamus dokumentus (prašymo formą galite užpildyti savarankiškai arba kartu su savo seniūnijos socialiniu darbuotoju):
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. (dėl šio išrašo rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją).
 3. Socialinis darbuotojas atvyks pas Jus ir per 20 dienų įvertins dienos socialinės globos poreikį. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo priimama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija ne vėliau kaip per 20 dienų.
 4. Per 5 d. d. nuo sprendimo priėmimo informuosime Jus apie priimtą sprendimą. Jei nėra galimybės teikti paslaugų iš karto, būsite įrašytas į laukiančių paslaugos asmenų eilę
 5. Atsiradus galimybei, Jums bus pradėta teikti dienos socialinė globa asmens namuose. Pasirašoma Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo ir mokėjimo už ją sutartis.

Kaip galima kreiptis dėl dienos socialinių globos paslaugų?

Dėl dienos globos paslaugų raštišku prašymu (SP-8, SP-1, SP-2) galima kreiptis:

Kaip yra nustatomas dienos socialinės globos poreikis?

Asmens dienos socialinės globos poreikį vertina Socialinių paslaugų centro direktoriaus paskirti socialiniai darbuotojai.

Asmens socialinės globos poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens nesavarankiškumo lygį, asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, pagalbos mobilumui didinti poreikius, asmens pripažinimą neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pagalbą jam priimant sprendimus, asmens priskyrimą asmenų su sunkia negalia grupei.

Dienos globa gali būti teikiama nuo 2 iki 10 val. per dieną iki 7 dienų per savaitę.

Paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti.

Kas gali gauti dienos socialinės globos paslaugas?

Dienos globos gavėjai yra:
 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.

Kur reikėtų kreiptis, norint gauti dienos socialinės globos paslaugas?

Dėl dienos globos prašome kreiptis pagal gyvenamąją vietą į Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresn. socialinio darbo organizatorius seniūnijose.

Jei Socialinių paslaugų centras Jums teikia Pagalbą į namus, prašome kreiptis į Jums pagalbą organizuojantį socialinio darbo organizatorių. Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresn. socialinio darbo organizatorius seniūnijose

Informacija atnaujinta 2023-02-23

Norėdami toliau aptarti savo situaciją ir socialinės pagalbos galimybes, galite susisiekti su Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniu darbuotoju.

Pasirinkite savo seniūniją

Norėdami toliau aptarti savo situaciją ir socialinės pagalbos galimybes, galite susisiekti su Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialiniu darbuotoju.

Seniūnijos pavadinimas

Pasiteirauti dėl dienos socialinės globos namuose galite telefonas

(8 5) 233 0296 | 8 670 07109