Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Įstaigos, teikiančios dienos socialinės globos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl dienos socialinės globos (institucijoje) paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, (pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo į Socialinių paslaugų namuose skyrių), užpildydamas prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
  • pažymą apie darbingų šeimos narių gautas pajamas už paskutinius 3 mėnesius, jeigu šeimoje yra darbingo amžiaus asmenų.

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP, 1 VRP - 128 Eur) trigubo dydžio (384 Eur), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį (384 Eur), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 30 procentų asmens pajamų.

Socialinių paslaugų namuose skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:
Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15 - 16.30 val.
Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

Socialinio darbo skyriaus asmenų aptarnavimo laikas:
Pirmadieniais, ketvirtadienis 7.30 - 16.30 val.
Antradieniais 12.15 - 16.30
Trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 - 11.30 val.
Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.