Aprūpiname techninės pagalbos priemonėmis

Teisę į techninės pagalbos priemonių kompensavimą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat užsieniečiai, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat naudoti techninės pagalbos priemones. 

Įsigyti techninės pagalbos priemones turi teisę:

 • asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis;
 • neįgalūs vaikai;
 • asmenys, sukakęs senatvės pensijos amžių;
 • asmenys po ūmių traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, esantys sveikatos priežiūros stacionarioje įstaigoje arba medicininės reabilitacijos įstaigoje bei ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos laikotarpiu.

PASTABOS. Asmuo turi teisę nuolat naudoti vieną vienos paskirties techninės pagalbos priemonę jos nustatytu naudojimo laikotarpiu (išskyrus viena ranka valdomas vaikščiojimo priemones, kurių galima įsigyti ne daugiau kaip du vienetus). 

Kreiptis gali Vilniaus m. gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą arba besigydantys Vilniaus m. 

Asmuo, norintis įsigyti techninės pagalbos priemonę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą (prašymo forma)  arba kreiptis elektroniniu būdu ČIA;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų - traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas - 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus asmens sveikatos būklei);
 • asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.);
 • neįgaliojo pažymėjimą, invalidumo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių, bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų). 

Asmuo turi teisę įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį arba aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti kompensaciją už skuterio arba aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimą. 

Asmuo, norintis įsigyti elektrinį vežimėlį, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • informaciją apie būstą, jo pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams ir kt. (savivaldybės administracijos skyriaus pažyma arba buities tyrimo aktas);
 • pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl elektrinio vežimėlio įsigijimo tikslingumo asmenims iki 18 metų. 

Asmuo, norintis gauti kompensaciją, privalo pateikti šiuos dokumentus, patvirtinančius aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio įsigijimą:

 • PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitos kvitą;
 • kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą;
 • dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas (aktyvaus tipo vežimėlio rėmui - ne mažiau kaip 4 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas, - 2 metai, skuterio rėmui - ne mažiau kaip 5 metai, padangoms ir baterijoms - 1 metai, kitoms dalims - 3 metai). 

PASTABA. Vilniaus miesto socialinės paramos centras atlieka tik tarpininkavimo funkciją perduodant teritoriniams padaliniams asmens prašymą ir reikalingus dokumentus dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo bei dėl aprūpinimo elektriniais vežimėliais. 

Dėl techninės pagalbos priemonių išdavimo prašome kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą (Kauno g. 3), 101 kab. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 213 5286, el. p. zbignev.tomasevski@spcentras.lt, janina.grinkeviciene@spcentras.lt 

Dokumentų priėmimo laikas:
pirmadienį-ketvirtadienį              7.30 - 16.30 val.
penktadienį                              7.30 - 11.30 val.
pietų pertrauka                       11.30 - 12.15 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Esant galimybei, maloniai prašome įvertinti paslaugos dėl techninės pagalbos priemonių išdavimo kokybę užpildant anketą čia.