Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Socialinio darbo skyrius


Socialinio darbo skyrius informuoja ir konsultuoja Vilniaus miesto gyventojus socialinės paramos klausimais.


Socialinio darbo skyrius teikia materialinę pagalbą ir socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams, kurie dėl finansinių, socialinių problemų ar negalios pateko į situaciją, kuriai spręsti reikalinga specialistų pagalba.


TEIKIAMOS PASLAUGOS


1. Maitinimo paslaugų organizavimas;


2. Asmeninės higienos ir priežiūros  paslaugų organizavimas;


3. Vienkartinių pašalpų iki 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (toliau - BSI) skyrimas;


4. Vienkartinių pašalpų nuo 4 iki 20 BSI dydžio skyrimas;


5. Vienkartinių išmokų įsikurti panaudojimo organizavimas;


6. Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis;


7. Laikinųjų asmens pažymėjimų išdavimas;


8. Fotonuotraukų talonų išdavimas;


9. Dokumentų dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo priėmimas;


10. Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas;


11. Dokumentų dėl socialinės paramos mokiniams gavimo priėmimas;


12. Dokumentų dėl globos paslaugų (apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, dienos globos, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje) gavimo priėmimas;


13. Vienkartinės pašalpos skyrimas gimus trynukams ir daugiau vaikų.

 Kur mus rasti?
Norinčius gauti informaciją apie Socialinio darbo skyriaus teikiamas paslaugas ar/ir pateikti dokumentus dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus darbuotojus seniūnijose pagal gyvenamąją vietą (žiūrėti sąrašą).


Asmenų aptarnavimo laikas: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30-16.30 val.
Trečiadieniais ir penktadieniais 7.30-11.30 val. Pietų pertrauka 11.30-12.15 val.
Pastaba: Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.


Socialinio darbo skyrius
Vedėja Vaida Kaušinienė


Kauno g. 3, 516 kab., LT-01314 Vilnius

Tel. (8 5) 231 0531, faksas (8 5) 213 3663
El. paštas v.kausiniene@spcentras.lt

Svetainės medis