Vaikų dienos centras "Bičiulis"

Dienos centro tikslas - organizuoti ir teikti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros bei kitas socialines paslaugas mokyklinio amžiaus (7-18 metų) vaikams nuolat gyvenantiems Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Paslaugas gali gauti vaikai, augantys socialinę riziką patiriančiose šeimose, socialinę riziką patiriantys vaikai, likę be tėvų globos vaikai, vaikai, kuriems ugdymo įstaigos ar kiti specialistai rekomenduoja lankyti vaikų dienos centrą, taip pat, visų minėtų grupių vaikų šeimos nariai.

Esant poreikiui ir galimybei, vaikų dienos centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems jas norintiems gauti vaikams bei jų šeimos nariams. 

Teikiamos paslaugos:

  • informavimo;
  • konsultavimo;
  • tarpininkavimo;
  • sociokultūrinės/laisvalaikio organizavimo paslaugos (pagalba ruošiant pamokas, meninių įgūdžių lavinimo, muzikos ir šokių užsiėmimai, diskusijos, popietės, šventės ir renginiai, išvykos/ekskursijos, prevencinių/edukacinių filmų peržiūra, fizinio aktyvumo skatinimas, dienos stovyklos ir kt.);
  • socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos (užsiėmimai grupėse pagal specialiai parengtas programas, psichologo vedami savęs pažinimo, bendravimo, psichosocialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, asmens higienos ir buitinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, meno terapijos užsiėmimai);
  • individualios psichologinės pagalbos organizavimas.

Norint tapti dienos centro paslaugų gavėju, vaiko tėvams (globėjams) reikia atvykti ir pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
  • vieno iš vaiko tėvų (globėjų) užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms (Sp-8, SP-1, Sp-2 formos).

⃰ Jeigu kreipiamasi dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos ir poreikis jai nustatytas atvejo vadybos proceso metu, prašymą-paraišką (Sp-8, SP-1, SP-2 formos) pats asmuo, atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas darbui su šeima teikia Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui. Kartu su prašymu-paraiška pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją.

Darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., penktadieniais 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Pastaba: prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.

Vaikų dienos centras „Bičiulis"

Vyresnioji socialinė darbuotoja Ieva Putvinskienė (mob. tel. 8 683 82150) El. paštas ieva.putvinskiene@spcentras.lt

Vyresnioji socialinė darbuotoja Jurgita Talkovskytė (mob. tel. 8 683 81107) El. paštas jurgita.talkovskyte@spcentras.lt

Vyresnioji socialinė darbuotoja Inga Baranauskienė (mob. tel. 8 677 80428) El. paštas inga.baranauskiene@spcentras.lt

Vydūno g. 17, LT-06206 Vilnius