Pagalbos namuose kaina

Kiek kainuoja pagalbos į namus paslauga?

Pagalbos į namus paslaugos kaina nustatoma individualiai kiekvienam asmeniui, įvertinant asmens gaunamas pajamas, šeimyninę padėtį ir norimų paslaugų kiekį bei jų dažnumą. Už paslaugas mokama ne daugiau 20% nuo gaunamų asmens (šeimos) pajamų. Pagalbos į namus vienos valandos kaina yra 10,85 Eur (įsigalioja nuo 2023-01-01). Norint sužinoti kiek Jums kainuos pagalbos į namus paslauga, įveskite duomenis atsakant į pateiktus klausimus ir skaičiuoklė Jums apskaičiuos preliminarią 1 mėnesio paslaugos kainą.

Sužinokite, kiek turėsite sumokėti

Kaip yra vertinamos Jūsų pajamos?

Mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgus į 3 paskutinių mėnesių asmens (šeimos) pajamas. Pajamos vertinamos remiantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

Kokius dokumentus reikia pateikti ir kur reikia kreiptis, norint gauti reikiamus dokumentus?

Asmuo turi pateikti dokumentus apie gaunamas pajamas, į kurias įskaitoma: (reikalinga pateikti dokumentus apie savo ir šeimos narių (jei asmuo gyvena ne vienas) pajamas)

Pajamų rūšis Dokumentai, kuriuos reikia pateikti
Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos Pažyma iš darbovietės apie išmokėtą darbo užmokestį
Individualios įmonės savininko ar tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos Banko sąskaitų išrašai ar kiti dokumentai, patvirtinantys gautas pajamas
Individualios veiklos pajamos Individualios veiklos pažyma, pajamų ir išlaidų žurnalas ar kiti dokumentai, patvirtinantys gautas pajamas
Autorinis atlyginimas Autorinio atlyginimo išmokėjimą patvirtinantys dokumentai
Išmokos žemės ūkio veiklai ar pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro, nurodytos pajamos įskaitomos tik esant žemės ūkio veiklos apskaitos dokumentams) Ūkininko pažymėjimas, pajamų deklaracija, dokumentai, patvirtinantys tiesioginių išmokų gavimą (sąskaitos išrašai ar pažyma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros).
Palūkanos Dokumentai, patvirtinantys išmokėtas palūkanas
Dividendai Pažyma apie išmokėtus dividendus
Vaiko išlaikymo lėšos, mokamos pagal Vaikų išlaikymo fondo įstatymą; Jei duomenys matomi Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, jokių dokumentų pateikti nereikia
Vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą Teismo sprendimas dėl išmokų, banko išrašai ar kiti dokumentai, įrodantys išmokų gavimą
Turto nuomos pajamos Nuomos sutartis, banko sąskaitos išrašai ar kiti dokumentai patvirtinantys pajamas
Stipendija, išskyrus socialinę stipendiją Jei duomenys matomi Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, jokių dokumentų pateikti nereikia

Kada reikia pradėti mokėti už paslaugas?

Mokestis už praėjusį mėnesį gautas paslaugas turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.

Ką daryti, jei negaliu sumokėti už gautas paslaugas?

Kiekvieną mėnesį socialinis darbuotojas tikrina asmens (šeimos) mėnesio gautas pajamas, pasikeitus pajamoms yra atliekamas finansinių galimybių, mokėti už pagalbą į namus, pervertinimas. Tam tikrais atvejais (įvykus nelaimei: gaisrui, vagystei, laidotuvėms ir pan.) asmuo gali būti atleistas nuo mokesčio. Asmuo turi pateikti motyvuotą prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

Kam nereikia mokėti už pagalbos į namus paslaugas?

Už pagalbos į namus paslaugas nereikia mokėti asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (1 VRP - 157 Eur, nuo 2023-01-01).

Informacija atnaujinta 2023-08-17

Norėdami toliau aptarti savo situaciją ir socialinės pagalbos galimybes, galite susisiekti su Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniu darbuotoju.

Pasirinkite savo seniūniją

Norėdami toliau aptarti savo situaciją ir socialinės pagalbos galimybes, galite susisiekti su Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniu darbuotoju.

Seniūnijos pavadinimas

Pasiteirauti dėl pagalbos į namus galite telefonas

(8 5) 233 0296 | 8 664 28577