Pagalba į namus

Pagalba į namus - Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, suteikiama galimybė turėti laikiną atokvėpį. 

Pagalbos į namus poreikio nustatymą, skyrimą, sustabdymą ir nutraukimą, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimą, mokėjimą už pagalbą į namus, paslaugų sąrašą bei skundų nagrinėjimą reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1662 patvirtintas Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašas.

Pagalbos į namus gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo asmenys).

Kreipiantis dėl pagalbos į namus reikia pateikti:

 • asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo užpildytą prašymą - paraišką;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a), kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Pagalba į namus skiriama:

 • nustačius asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį;
 • priėmus sprendimą asmeniui (šeimai) skirti pagalbą į namus;
 • pasirašius pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo už ją sutartį.
 • Pagalbos į namus paslaugų, kurios (gali būti) skiriamos nustačius poreikį, sąrašą, specifikacijas, vidutinę teikimo trukmę ir įkainius rasite ČIA.

Mokėjimas už pagalbą į namus:

 • mokėjimo už pagalbą į namus dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir gali būti nustatytas tik pinigine išraiška;
 • asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (1 VRP - 128 Eur, nuo 2021-01-01), pagalba į namus teikiama nemokamai;
 • atskaičiavus nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą į namus dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.
 • mokėjimas už pagalbą į namus apskaičiuojamas per mėnesį suteiktų paslaugų vidutinę teikimo trukmę (val.) dauginant iš pagalbos į namus valandos kainos ir sumažinant jį: 75 procentais maitinimo organizavimo ir sveikatos priežiūros organizavimo paslaugoms ir 50 procentų pagalbos buityje ir namų ruošoje, ūkio darbų ir kitoms paslaugoms. 

Dėl pagalbos į namus prašome kreiptis pagal gyvenamąją vietą į Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresn. socialinio darbo organizatorius seniūnijose