Dienos socialinės globos paslaugų kaina

Kiek kainuoja dienos socialinės globos paslauga?

Dienos socialinės globos vienos valandos kaina yra 11,07 Eur (įsigalioja nuo 2023-01-01).

Kaip yra vertinamos Jūsų finansinės galimybės?

Mokėjimo už dienos globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Už gautas dienos globos paslaugas per vieną kalendorinį mėnesį:

  • vienas gyvenantis asmuo moka ne daugiau kaip 20 procentų savo pajamų;
  • asmuo, gyvenantis šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija VRP trigubo dydžio (471 Eur, 1 VRP – 157 Eur, nuo 2023-01-01), moka ne daugiau kaip 20 procentų asmens pajamų;
  • asmuo, gyvenantis šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį (471 Eur), moka ne daugiau kaip 30 procentų asmens pajamų.

Kokius dokumentus reikia pateikti ir kur reikia kreiptis, norint gauti reikiamus dokumentus?

Asmuo turi pateikti dokumentus apie gaunamas pajamas, į kurias įskaitoma: (reikalinga pateikti dokumentus apie savo ir šeimos narių (jei asmuo gyvena ne vienas) pajamas)

Pajamų rūšis Dokumentai, kuriuos reikia pateikti
Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos Pažyma iš darbovietės apie išmokėtą darbo užmokestį
Individualios įmonės savininko ar tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos Banko sąskaitų išrašai ar kiti dokumentai, patvirtinantys gautas pajamas
Individualios veiklos pajamos Individualios veiklos pažyma, pajamų ir išlaidų žurnalas ar kiti dokumentai, patvirtinantys gautas pajamas
Autorinis atlyginimas Autorinio atlyginimo išmokėjimą patvirtinantys dokumentai
Išmokos žemės ūkio veiklai ar pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro, nurodytos pajamos įskaitomos tik esant žemės ūkio veiklos apskaitos dokumentams) Ūkininko pažymėjimas, pajamų deklaracija Dokumentai, patvirtinantys tiesioginių išmokų gavimą (sąskaitos išrašai ar pažyma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros).
Palūkanos Dokumentai, patvirtinantys išmokėtas palūkanas
Dividendai Pažyma apie išmokėtus dividendus
Vaiko išlaikymo lėšos, mokamos pagal Vaikų išlaikymo fondo įstatymą; Jei duomenys matomi Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, jokių dokumentų pateikti nereikia
Vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą Teismo sprendimas dėl išmokų, banko išrašai ar kiti dokumentai, įrodantys išmokų gavimą
Turto nuomos pajamos Nuomos sutartis Banko sąskaitos išrašai ar kiti dokumentai patvirtinantys pajamas
Stipendija, išskyrus socialinę stipendiją Jei duomenys matomi Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, jokių dokumentų pateikti nereikia

Kada reikia pradėti mokėti už dienos socialinės globos paslaugas?

Mokestis už praėjusį mėnesį gautas paslaugas turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.

Ką daryti, jei negalite sumokėti už dienos socialinės globos paslaugas?

Jei dėl objektyvių priežasčių (skubus išvykimas į ligoninę ar pan.) negalint sumokėti už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, apmokėjimas atidedamas kitam mėnesiui.

Informacija atnaujinta 2023-08-17

Norėdami toliau aptarti savo situaciją ir socialinės pagalbos galimybes, galite susisiekti su Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniu darbuotoju.

Pasirinkite savo seniūniją

Norėdami toliau aptarti savo situaciją ir socialinės pagalbos galimybes, galite susisiekti su Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialiniu darbuotoju.

Seniūnijos pavadinimas

Pasiteirauti dėl dienos socialinės globos namuose galite telefonas

(8 5) 233 0296 | 8 670 07109