Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga gali būti skiriama asmenims, kurių deklaruotos gyvenamosios vietos būstas yra be patogumų ir asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, siekiant užtikrinti minimalių asmens higienos poreikių tenkinimą, kai:

 • vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP; 1 VRP - 125 Eur) dydžio (187,50 Eur);
 • vieno gyvenančio asmens - 2 VRP (250 Eur) dydžio.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga teikiama išduodant iš dalies mokamus talonus į pirtį, esančią Skydo g. 43, darbo laikas penktadieniais 9-20 val., šeštadieniais 8-21 val., sekmadieniais 8-18 val. (Z. Stupenko IĮ).

Asmuo, norintis gauti iš dalies mokamų talonų į pirtį, turi pateikti:

 • motyvuotą prašymą (prašymo forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • senatvės pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą, jeigu šeimoje yra senatvės pensininkų ir/arba asmenų, turinčių negalią;
 • pažymą apie šeimos narių (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 kalendorinių mėnesių pajamas iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis;
 • pažymą apie registraciją Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jei šeimoje yra darbingo amžiaus nedirbantis asmuo (tuo atveju, jeigu šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);
 • ištuokos, mirties liudijimą, priklausomai nuo susidariusių aplinkybių (tik tuo atveju, jeigu šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);
 • pažymą iš mokyklos, kai vyresni nei 16 metų vaikai mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, o jei nesimoko - pažymą iš Užimtumo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tuo atveju, jeigu šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras) arba darbovietės;
 • pažymą apie priteistas ar mokamas/nemokamas lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti, priklausomai nuo susidariusių aplinkybių;
 • pažymą iš įkalinimo įstaigos, jeigu kreipiasi asmuo, paleistas iš įkalinimo įstaigos. 

Dėl iš dalies mokamų talonų į pirtį išdavimo prašome kreiptis prašome kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa su faktine - pagal faktinę gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais.Asmenys be nuolatinės gyvenamosios vietos turi kreiptis į Kauno g. 3/26 I informacinį langelį. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 233 3986. 

Asmenų aptarnavimo seniūnijose laikas:

Pirmadieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val.

Antradieniais 12.15 – 16.30 val.

Trečiadieniais, penktadieniais 7.30 - 11.30 val.

Pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

Dokumentų priėmimo laikas Vilniaus miesto socialinės paramos centro 1 informaciniame langelyje:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val.

penktadieniais 7.30 - 15.15 val.

pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.


PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.