Aktualu

Informacija apie organizacijas, teikiančias transporto paslaugas neįgaliesiems Vilniaus mieste

2014 03 05

Kas gali kreiptis?

Asmenys, gyvenantys savo namuose, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis visuomeniniu, individualiu transportu bei kurių suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas) ar kiti šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos.


Kur galima važiuoti?

Vilniaus mieste vykti į (iš) gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, į ortopedijos įmones, vykti apsigyventi į socialines globos įstaigas Vilniaus mieste. Esant pagrįstam poreikiui, atsižvelgiant į socialinio darbuotojo įvertinimą ir rekomendaciją, bei esant galimybei suteikti paslaugą – kitais tikslais, taip pat ir už Vilniaus miesto ribų.

Kaip teikiama?

Paslauga teikiama automobiliais, kuriuose įtaisyti keltuvai, laikikliai salone, galima vežti asmenis vežimėliuose. Esant pritaikytai aplinkai iki automobilio asmenį gali palydėti vairuotojas, nesant lifto vairuotojas iki automobilio asmenį vežimėlyje gali transportuoti laiptais su vikšriniu kopikliu.
Automobiliai nepritaikyti transportuoti asmenį gulimoje padėtyje. Paslauga teikiama, socialiniam darbuotojui nustačius transporto paslaugos poreikį bei pasirašius Transporto teikimo ir mokėjimo už ją sutartį.


Kiek kainuoja? 

Nuvežimas į paskyrimo vietą ir parvežimas atgal, laukiant paskyrimo vietoje ne ilgiau kaip 1 val. – 2,90 Eur, nuvežimas (parvežimas) viena kryptimi – 1,74 Eur, išimties atvejais nuvežimas už Vilniaus miesto ribų paslaugų – transporto paslaugų gavėjas padengia transporto priemonės degalų sąnaudas, išreikštas eurais.

Asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP – 204 Eur) dvigubą dydį, transporto paslaugos teikiamos nemokamai.

Kas yra Socialinis taksi?

Socialinis taksi – unikali paslauga, kuri padeda užtikrinti judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas (darbą, įvairias organizacijas, ligoninę, universitetą, kiną, teatrą, parduotuvę, susitikimą ir kt.).

Tinkamai pritaikyti automobiliai leidžia kelionės metu saugiau jaustis vežimėlyje, o asmeniniai asistentai – vairuotojai, kurie ne tik nuveža į reikiamą vietą, tačiau ir suteikia pagalbą išeinant iš namų, nuneša daiktus, suteikia palydą. Asistentai yra apmokyti pirmosios pagalbos, bendravimo ir kitų svarbių įgūdžių.


Kiek kainuoja paslauga?

Socialinio taksi registruotiems vartotojams, turintiems sutartis, vienkartinis važiavimo mokestis miesto ribose yra:

1. Nuo 0 iki 5 kilometrų kelionės kaina -1,5 Eur.

2. Nuo 5 iki 10 kilometrų kelionės kaina – 2 Eur.

3. Nuo 10 iki 15 kilometrų kelionės kaina – 2,5 Eur. 

Socialinio taksi neregistruotiems vartotojams, neturintiems sutarčių,  vienkartinis važiavimo mokestis miesto ribose yra:

1. Nuo 0 iki 5 kilometrų kelionės kaina - 4,5 Eur.

2. Nuo 5 iki 10 kilometrų kelionės kaina – 6,5 Eur.

3. Nuo 10 iki 15 kilometrų kelionės kaina – 8,00 Eur.

Papildomų sąlygų kainas (pagalba patenkant į mašiną nesant lifto, neįgaliojo vežimėlio nuoma, naktinio tarifo mokesčius galite rasti svetainėje: www.socialinistaksi.lt

Kas gali naudotis Socialiniu taksi? 

Socialinis taksi skirtas yra to miesto gyventojams, judantiems vežimėliu ir norintiems lengvai, savarankiškai pasiekti norimą vietą. Taip pat Socialiniu taksi gali pasinaudoti ir žmonės, kuriems tokios paslaugos reikia tik tą kartą, tarkime, vykstant iš ligoninės, turistams, miesto svečiams.

Kas gali tapti Socialinio taksi registruotu vartotoju?

Registruotu vartotoju gali tapti Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Zarasų, Visagino gyventojai, kurie juda paprastu ar elektriniu vežimėliu. Prioritetas registruojant skiriamas žmonėms, turintiems judėjimo negalią bei turintiems didelius arba vidutinius poreikius, taip pat žmonėms, kurių darbingumo lygis yra mažesnis nei 55 proc. 

Kaip naudotis Socialiniu taksi?

Registruoti Socialinio taksi vartotojai naudojasi sistema www.socialinistaksi.lt, prisijungdami savo registracijos numeriu. Žmonės, kuriems reikalinga vienkartinė pagalba, Socialinį taksi gali išsikviesti paskambinę tel. +37068744001 arba rašyti el. paštu socialinistaksi@zmogui.lt ir rezervuotis kelionę.

Kur galima važiuoti?

Miesto ribose kelionės tikslas nėra ribojamas. Norint nuvykti už miesto ribų, kelionės galimybes reikėtų derinti iš anksto. 

Informacija parengta pagal www.socialinstaksi.lt

Paslaugos gavėjai: asmenys, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu bei kurių vaikai ar kiti šeimos nariai negali suteikti jiems transporto paslaugos, vaikai su judėjimo negalia.

Vežami asmenys, judantys su įvairiomis techninėmis priemonėmis (neįgaliojo vežimėliu, išskyrus elektrinį, ramentais, vaikštynėmis), galintys patys persėsti į automobilį (vežimėlis dedamas į automobilio bagažinę).

Vykimo tikslai: Vilniaus mieste vykti į gydymo, reabilitacijos įstaigas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, į ortopedijos įmones, į migracijos tarnybą, į teismą, notarų biurą, prekybos centrus, banką, stotį ir

kitas įstaigas pagal asmens poreikį. 


Paslaugų įkainiai: - 0,15 Eur/km (pradedama skaičiuoti nuo Kauno g. 4 iki asmens gyv. vietos), prastovos mokestis – 1,50 Eur/1 val.

Paslaugos gavėjai: sutrikusios raidos asmenys (jų šeimos), gyvenantys Vilniuje. Paslaugos teikiamos 5 automobiliais, sėdimos vietos pritaikomos pagal neįgaliojo asmens poreikius. 

Vykimo tikslai: Žmonės su negalia vežiojami į dienos globos įstaigų užimtumo programas, t. y. formuoti pradinių socialinių įgūdžių. Teikiamos transporto paslaugos yra nukreiptos į neįgalaus žmogaus saugumą ir poreikius. Mikroautobusų vairuotojai dirba komandoje su lydinčiuoju – socialiniu darbuotoju, kuris prižiūri neįgalius asmenis mikroautobuse. Neįgalieji yra ryte paimami iš namų ir vežami į globos, užimtumo ar ugdymo įstaigas, o vakare parvežami atgal namo.

Teikiamos vienkartinės specialaus transporto paslaugos (pavėžėjimas į gydymo įstaigas, koncertus ir pan).

  Maltos ordinas

                                                               (Pavėžėjimo paslauga neįgaliesiems „Važiuojam“)

Paslaugos tikslas:


Suteikti galimybę fizinę negalią turintiems žmonėms integruotis bei pilnavertiškai naudotis visuomenei teikiamomis paslaugomis (pasiekti gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigas, dienos centrus, dalyvauti kultūriniuose renginiuose, susitikti su draugais ar kolegomis ir kt.). 

Išskirtinumas:

Paslauga vienu metu gali būti suteikiama daugiau nei vienam žmogui. Pritaikytoje neįgaliesiems transporto priemonėje telpa iki 4 neįgaliųjų su vežimėliais. Dėl patogaus įsėdimo vežimėliai gali būti ir elektriniai. Pasirinkę maltiečių paslaugą klientai galės keliauti drauge (draugai, kolegės, šeimos nariai), tai sutaupys laiko ir išlaidų. Kelionės išlaidos mokamos bendrai, todėl važiuoti keliese yra patogiau, nei tai daryti vienam.

Paslaugos teikiamos ir gulintiems žmonėms. 

Kaip viskas vyksta?

Paslauga akcentuota į neįgaliųjų, turinčių fizinę negalią, pavėžėjimą Vilniaus mieste. Mikroautobuse yra 4 vietos neįgaliesiems su vežimėliais bei 2 vietos galintiems judėti ir tiems, kuriems reikalingas vežimėlis, arba lydintiems asmenims. Transporto priemonėje bus vairuotojas ir savanoris maltietis, kuris esant reikalui pagelbės įsėsti į transporto priemonę ir iš jos išsėsti. 

Paslaugų įkainiai: 

Paslauga teikiama iš anksto užsiregistravus telefonu 8 615 50232 arba el. paštu važiuojam@maltieciai.lt. Kelionės kaina priklauso nuo nuvažiuotų kilometrų (1 km = 0,58 Eur + vienkartinė atvykimo kaina (0,87 Eur). Vienu metu galima vežti 4 vežimėlius, todėl galima kooperuotis su kolegomis, draugais, kaimynais. Jeigu važiuojančių yra ne vienas, kelionės išlaidos dalinamos iš klientų kiekio – taip galima ir sutaupyti.

Kilometro kaina: 0,58 Eur;

Vienkartinė atvykimo kaina: 0,87 Eur;

Minimalus kelionės mokestis: 1,45 Eur.

Keliavimas už Vilniaus miesto ribų: kelionės mokestis susideda iš degalų sąnaudų (į abi puses) + valandinis vairuotojo – asistento darbo užmokestis (3,77 Eur/h).


Informacija atnaujinta 2020-07-27