Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Naujienos


Kai kurias socialines paslaugas galima užsisakyti ir internetu
2014-01-13

some_text

 

Informuojame, kad naudojantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta Socialinės paramos šeimai informacine sistema (www.spis.lt), galima užsisakyti šias socialines paslaugas, kurias teikia Vilniaus miesto socialinės paramos centras:

 

  •  mokinių nemokamą maitinimą;
  •  paramą mokinio reikmenims įsigyti (nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d.);
  •  transporto paslaugas;
  •  nustatyti specialiųjų poreikių lygį;
  •  gauti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių;
  •  gauti techninės pagalbos priemones.

 

Atkreipiame dėmesį, kad www.spis.lt galite užsisakyti ir kitų įstaigų teikiamas socialines paslaugas bei kreiptis dėl įvairių socialinių išmokų.


 

Žvėryno seniūnijos gyventojų dėmesiui!
2014-01-07

Informuojame, kad Žvėryno seniūnijos patalpose (S. Moniuškos g. 27) asmenis aptarnavę socialiniai darbuotojai nuo šiol dirba A. Juozapavičiaus g. 10A, 3 aukšte:

  • Socialinių paslaugų namuose skyriaus darbuotojai (aptarnauja Žvėryno ir Naujamiesčio seniūnijų gyventojus) - 2 kab., tel. (8 5) 260 7736, 8 670 16987, 8 678 83938;
  • Socialinio darbo skyriaus darbuotojai (aptarnauja Žvėryno gyventojus) - 3 kab., tel. (8 5) 275 7023, 8 670 17427;
  • Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojai (dirba su Šnipiškių sen. gyvenančiomis socialinės rizikos ir socialinių įgūdžių stokojančiomis šeimomis) - 4 kab., tel. (8 5) 275 7023, 8 670 17235.

Vilniaus universiteto Traumų psichologijos tyrimų grupė informuoja
2013-11-19

Vilniaus universiteto Traumų psichologijos tyrimų grupė teikia profesionalią specializuotą psichologinę pagalbą asmenims, patyrusiems sukrečiančius įvykius ir turintiems potrauminio streso sutrikimo požymių.

Taikomi psichologinės pagalbos metodai:
- Trumpalaikės eklektinės potrauminio streso psichologinės pagalbos (BEPP) metodas
- Profesionali potrauminio streso internetinės psichologinės pagalbos programa (PIPP)

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.psichotraumatologija.lt, lankstinuke, paspaudus ŠIĄ nuorodą, arba teiraukitės šiuo el. paštu psichotraumatologija@fsf.vu.lt bei telefonu +370 675 62696.


Informacija dėl socialinės paramos mokiniams
2013-11-06

Informuojame, kad Vilniaus miesto socialinės paramos centre 2013-2014 mokslo metams socialinė parama mokiniams jau skirta 7829 vaikams iš 5288 nepasiturinčių šeimų.


Parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 7024 vaikams, nemokami pietūs
7618 vaikams, nemokami pusryčiai 106 vaikams.


Palyginti su 2012 m., besikreipiančiųjų skaičius dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti šiek tiek sumažėjo. 2012-2013 mokslo metais parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 8518 vaikams.

 

Primename, kad dėl nemokamo maitinimo šeimos gali kreiptis visų mokslo metų eigoje į Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinius darbuotojus. Išsamesnė informacija apie nemokamo maitinimo skyrimo sąlygas.


DĖL INFORMAVIMO APIE PIKTNAUDŽIAVIMĄ PINIGINE SOCIALINE PARAMA
2013-10-21

Vilniaus miesto savivaldybė siekdama, kad piniginė socialinė parama būtų teikiama tikslingai, įdiegė pasitikėjimo telefono numerį (8 5) 211 2040 ir ragina vilniečius pranešti apie piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį) gavėjus, kurie galimai nelegaliai dirba, gauna (paramos gavėjas ar jo šeimos narys) nelegalias pajamas, gaunamą piniginę socialinę paramą naudoja ne pagal paskirtį, vartoja ir (ar) platina alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines medžiagas, ar kitą informaciją, galinčią turėti įtakos piniginės socialinės paramos teikimo teisėtumui.


 

 

Vilniaus miesto socialinės paramos centras dalyvauja projekte „Vaikų svajonės“
2013-10-17

Vilniaus miesto socialinės paramos centras džiaugiasi galėdamas ir šiemet tęsti dalyvavimą projekte „Vaikų svajonės", kuris po trijų sėkmingų metų jau tampa gražia tradicija prieš žiemos šventes.

Projekto tikslas - išpildyti kuo daugiau vaikų, augančių socialinės rizikos bei socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose, kalėdinių dovanų norų.

Projekto iniciatoriai Andrius Čepkus ir Julius Gregorauskas bei jų suburtas savanorių kolektyvas entuziastingai, negailėdami savo laiko, vykdo šį projektą.

2013 m. spalio 10 d. atidaryti Vilniaus miesto socialinės paramos centro Savarankiško gyvenimo namai „Savi namai“ ir Dienos centras „Versmė“ (A. Kojelavičiaus g. 172/1)
2013-10-092013 m. spalio 10 d. 11 val., minint Pasaulinę psichinės sveikatos dieną, Naujoje Vilniuje buvo atidaryti Savarankiško gyvenimo namai „Savi namai" ir Dienos centro „Versmė" psichikos negalią turintiems asmenims.

 

Galimybe sukurti ir teikti naujas paslaugas vilniečiams buvo pasinaudota įgyvendinant ES struktūrinių fondų paramą gavusį projektą. Investicijos į jį siekia 4 mln. 230 tūkst. Lt, iš kurių - 2 mln. 769 tūkst. Lt ES struktūrinių fondų ir 1 mln. 460 tūkst. Lt savivaldybės indėlis.

Dėl pagalbos benamiams ir elgetaujantiems asmenims
2013-06-06

Kviečiame vilniečius, pastebėjusius Vilniaus miesto gatvėse elgetaujančius, benamius asmenis, informuoti apie juos Vilniaus miesto nakvynės namų Socialinę tarnybą (tel. 8 617 44661, darbo laikas nuo 2013 m. liepos 1 d. trečiadieniais-sekmadieniais 12.00-21.00 val.) arba Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinius darbuotojus.

 

Pradedamas vykdyti projektas „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“
2013-05-15


Vilniaus miesto socialinės paramos centras 2013 m. gegužės 13 d. pasirašė su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste" finansavimo ir administravimo sutartį (Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-004).

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra".

Plačiau>>


Vilniaus Arkivyskupijos Caritas kviečia nedirbančias moteris į nemokamus mokymus
2013-05-14

Projekte gali dalyvauti ilgą laiką nedirbančios moterys (ilgiau nei 2 m.), gyvenančios Vilniaus mieste ar rajone.

Plačiau>>


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »

Svetainės medis