Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Naujienos


KVIEČIAME DALYVAUTI PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KONKURSE „PREVENCIJOS SIMBOLIS“
2015-05-13

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skelbia Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos konkursą „Prevencijos simbolis“ (toliau – Konkursas).


Konkurso tikslas
– išrinkti prevencijos simbolį (toliau – Simbolis), susijusį su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, kuris didintų visuomenės sąmoningumą ir atskleistų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos svarbą bei skatintų visuomenę nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų ir rinktis sveiką gyvenimo būdą.

 

Dalyvavimo konkurse tvarka:

  1. Kiekvienas Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 3 Simbolius;
  2. Simbolis gali būti kuriamas laisva forma (piešinys, instaliacija, skulptūra ir pan.) ir įvairiomis priemonėmis. Jis turi būti pozityvus, originalus, lengvai įsimenamas bei neturi klaidinti visuomenės ir skatinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo;
  3. Konkursui pateikiamus Simbolius reikia siųsti skaitmeniniame formate (nufotografuotus, nuskenuotus) el. paštu: konkursas@ntakd.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 30 d. (imtinai);
  4. Elektroniniame laiške, kuriuo siunčiamas Simbolis, turi būti nurodytas autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir / arba el. pašto adresas) bei trumpas komentaras / aprašymas, paaiškinantis pateikiamo Simbolio prasmę ir sąsajas su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
  5. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.


Kviečiame vilniečius aktyviai dalyvauti konkurse, kurio nugalėtojai ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 30 d. bus paskelbti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje www.ntakd.lt, informuoti asmeniškai, pakviesti atsiimti apdovanojimo ir apdovanoti Konkurso organizatoriaus įsteigtais prizais ir padėkomis.


Projektas: apsaugok mano vaikystę!
2015-05-13

Kasdien su krizines situacijas išgyvenančiais vaikais ir šeimomis susiduriantis VšĮ Šeimos santykių institutas įgyvendina projektą „Tėvų-vaikų santykių susvetimėjimo ankstyvas atpažinimas, prevencija ir intervencija: kompleksinis pagalbos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar atsiskyrimą”.


Projekto tikslas 
– sukurti ir įdiegti kompleksinį pagalbos modelį konfliktiškas skyrybas ar atsiskyrimą išgyvenančioms šeimoms, kuris mažintų riziką sutrikdyti vaikų-tėvų santykius ir pažeisti vaiko prigimtinę teisę turėti ryšį su abiem tėvais.


Projekto įgyvendinimo metu 6-iose Kauno apskrities (Kauno miesto, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų ir Jonavos rajono) ir Vilniaus miesto savivaldybėse šeimoms ir jų nariams, išgyvenantiems skyrybas ir / ar atsiskyrimą, teikiamos kompleksinės paslaugos. 

 

Daugiau informacijos projekto svetainėje.


KVIETIMAS DALYVAUTI SOCIALINĖJE AKCIJOJE „NUSTOKIME BARTI, PRADĖKIME GIRTI“
2015-04-22

Pranešame, kad Vilniaus miesto socialinės paramos centras prisijungia prie VšĮ Paramos vaikams centro vykdomos socialinės akcijos „Nustokime barti, pradėkime girti“. Šios akcijos siekis – atkreipti visuomenės dėmesį į emocinės prievartos prieš vaikus problemą. Akcijos metu kviesime atsisakyti vaikus žeidžiančių žodžių ir dalinsime frazes bei žodžius, kuriais suaugusieji gali pagirti ir paskatinti vaikus. Kviečiame vilniečius 2015 m. balandžio 23 d. nuo 9.00 iki 11.30 val. atvykti į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą (Kauno g. 3, Vilnius, prie pagrindinio įėjimo) bei palaikyti šią socialinę akciją. 


Naujamiesčio seniūnijos gyventojų dėmesiui!
2015-01-14

Informuojame, kad Naujamiesčio seniūnijos patalpose (Gedimino pr. 15) asmenis aptarnavę socialiniai darbuotojai nuo šiol dirba Odminių g. 3, 2 aukšte:

  • Socialinio darbo skyriaus darbuotojai (aptarnauja Naujamiesčio gyventojus) – 209 kab., tel. 8 670 17168, 8 683 81786;
  • Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojai – 207 kab., tel. 8 678 84019, 8 647 10776 (dirba su Senamiesčio seniūnijos socialinės rizikos šeimomis) ir 208 kab., tel. 8 670 17 502, 8 683 81 735 (dirba su Naujamiesčio seniūnijos socialinės rizikos šeimomis).

Informacija dėl paramos maisto produktais
2014-11-17

Pranešame, kad labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ informavo, jog numatyto maisto produktų dalinimo lapkričio mėnesį nebus. Numatomas artimiausias dalinimas 2015 m. sausio mėn. Asmenys, kurie pateikė prašymus nuo spalio 1 d. ir vėliau, bus įtraukti į sausio mėn. dalinimo sąrašus, kitiems prašymus reikia pateikti iš naujo.


Platesnė informacija apie kreipimąsi dėl paramos maisto produktais čia.


Informacija dėl socialinės paramos mokiniams
2014-11-07

Informuojame, kad Vilniaus miesto socialinės paramos centre 2014-2015 mokslo metams socialinė parama mokiniams jau skirta 6564 vaikams iš 4310 nepasiturinčių šeimų.


Parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 5795 vaikams, nemokami pietūs – 6394 vaikams, nemokami pusryčiai – 426 vaikams.


Palyginti su 2013 m., besikreipiančiųjų skaičius dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti sumažėjo. 2013-2014 mokslo metais parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 7024 vaikams.

 

Primename, kad dėl nemokamo maitinimo šeimos gali kreiptis visų mokslo metų eigoje į Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinius darbuotojus. Išsamesnė informacija apie nemokamo maitinimo skyrimo sąlygas.Vilniaus miesto socialinės paramos centras įspėja gyventojus netikėti moterimi (-is), prisistatančiomis centro darbuotojomis ir bandančiomis išvilioti pinigus
2014-10-04

Gyventojai informavo, kad jų namuose lankėsi moteris, kuri prisistatė esanti socialinė darbuotoja, ir prašė parodyti dokumentus, pakeisti pinigus, tokiu būdu bandydama išvilioti pinigus.


Pranešame, kad tai nėra įstaigos darbuotoja ar savanorė, centro darbuotojai jokių
operacijų su pinigais neatlieka, taip pat nerenka paramos iš gyventojų jų namuose.


Atkreipiame dėmesį, kad darbuotojai, teikdami socialines paslaugas ir lankydamiesi pas gyventojus namuose, pateikia darbo pažymėjimą.


Gyventojams patariame, svetimų asmenų apsilankymo metu jiems prašant atlikti finansines operacijas ar prašant duoti paramą, išsiaiškinti fizinio ar juridinio asmens įgaliojimus ir tikslus (paprašyti darbo pažymėjimo ir pan.).

 


Sulaukus panašių apsilankymų, siūlome operatyviai perduoti informaciją bendrosios pagalbos telefono numeriu 112.


Vilniaus miesto socialinės paramos centras ieško savanorių
2014-09-26

Vilniaus miesto socialinės paramos centras įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-004 „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste".


Vykdant projektą,
siekiama sukurti ir plėtoti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelį Vilniaus mieste, teikiant kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padedant šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.


Šiuo metu ieškome savanorių ir bendruomenės narių, kurie galėtų prisijungti
prie komandų, teikiančių integralią pagalbą asmens namuose. Jei Jūs norėtumėte save realizuoti, suteikdama/as pagalbą, pabendraudama/as su neįgaliu ar senyvo amžiaus integralios pagalbos gavėju, ir taip praskaidrinti jo kasdienybę, būsime Jums  dėkingi.

 


Daugiau informacijos apie projektą ir savanorystę suteiks Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus vedėja Vilija Puodžiuvienė, tel. (8 5) 233 3984, el. p. v.puodziuviene@spcentras.lt


Dėl naujų socialinių išmokų specialistų kontaktų
2014-09-24

Informuojame, kad socialinių išmokų specialistai vilniečius registruoja į priėmimą bei konsultuoja socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais bendruoju asmenų aptarnavimo telefono numeriu (+370)  700 35 545


 


Kviečiame tėvelius į mokymus “Saugus ryšys su vaiku“
2014-09-19

Pagalbos šeimai skyrius organizuoja mokymus, skirtus kūdikio besilaukiančioms poroms ir vienišoms mamoms nuo 20 nėštumo savaitės.


Mokymų tikslas – sukurti saugų ir stiprų ryšį tarp mamos ir kūdikio, mokyti būsimas mamas rūpintis savo vaikais, ugdyti ir skatinti jų atsakingumą bei motiniškumą.


Didelę dalį užsiėmimų sudaro praktiniai pratimai grupėse, video medžiagos analizavimas, atsipalaidavimo pratimai, asmeninės patirties įsisąmoninimas, individualios konsultacijos.


Užsiėmimus veda Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojai, apmokyti pagal VšĮ Paramos vaikams centro parengtą mokymo programą „Saugus ryšys su vaiku (SAFE)“.


Užsiėmimai yra nemokami
, vyksta kartą per dvi savaites, po 4 val. Vilniaus miesto socialinės paramos centre (Kauno g. 3, Vilnius)

 

Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis:
Ugnę Kabelkaitę, 510 kab., tel. (8 5) 2133966, mob. 8 683 81326, el. p. u.kabelkaite@spcentras.lt
Vaivą Ramelę, 510 kab., mob. 8 683 81796, el. p. v.ramele@spcentras.lt


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »

Svetainės medis