Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Sąlyginės pašalpos skyrimas


Sąlyginė pašalpa asmenims gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje  arba gyvenamosios vietos nedeklaruojantiems niekur, tačiau faktiškai gyvenantiems Vilniuje, gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, šiais atvejais:


1. Nevertinant pajamų, apmokėti viešojo transporto bilietus dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse šiems asmenims:

  • atlikusiems ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;
  • besigydantiems nuo priklausomybių (priklausomiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų);
  • socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
  • romams, išsikeliantiems (išsikėlusiems) iš Vilniau (Kirtimų) taboro teritorijos;
  • Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas Laikinų namų gyventojams;

2. Iki 14 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 38 Eur) (532 Eur) dydžių, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai  gyvenančių asmenų neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 122 Eur) (244 Eur) dydžių, vieno gyvenančio asmens – 2,5 VRP (305 Eur) dydžių, apmokėti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims psichologinę socialinę reabilitaciją.


Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

 

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
  4. Pažyma apie priteistas ar mokamas / nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui;
  5. Pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas) patirti išlaidas už psichologinę socialinę reabilitaciją.

Asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, arba nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Savivaldybėje, turi kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais (žiūrėti sąrašą).


Asmenys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos ir įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir gyvenantys Vilniaus m., arba nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Savivaldybėje ir neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos, dėl pašalpos skyrimo turi kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą (Kauno g. 3), 1 informacinis langelis.
Telefonas pasiteirauti (8 5) 233 3986 el. p. j.nedzinske@spcentras.lt


Dokumentų priėmimo laikas:


pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val. 
trečiadieniais, penktadieniais 7.30 - 11.30 val. 
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.


Dokumentų priėmimo laikas Vilniaus miesto socialinės paramos centro 1 informaciniame langelyje: 

pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val. 
penktadieniais 7.30 - 11.30 val. 
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.


PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.

Svetainės medis