Pradedamas vykdyti projektas „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“
Vilniaus miesto socialinės paramos centras 2013 m. gegužės 13 d. pasirašė su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste" finansavimo ir administravimo sutartį (Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-004).

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra".


Projektas trukmė - 28 mėnesiai (iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.)

Projekto tikslas - sukurti ir plėtoti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelį Vilniaus mieste, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Integralią pagalbą planuojama teiki 100 neįgalių ir senyvo amžiaus vilniečių.

 

Projekto vykdymo metu bus suformuota 10 mobilių komandų, į kurių sudėtį be socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų bus įtraukti sveikatos priežiūros specialistai - slaugytojai, jų padėjėjai ir kineziterapeutai. Projekto metu bus įdarbinti 4 slaugytojai, 29 slaugytojo padėjėjai ir 2 kinezeterapeutai.

Vilniaus miesto socialinės paramos centro 48 lankomosios priežiūros specialistai dalyvaus slaugytojo padėjėjo mokymuose ir, gavę slaugytojo padėjėjo pažymėjimą, dirbs kaip universalūs darbuotojai, teikiantys ir socialines, ir slaugos paslaugas.

 

Projekto metu bus įsigytos 3 transporto priemonės, skirtos mobiliųjų komandų darbo organizavimui, asmeninės apsaugos priemonės, čiužiniai-vonios, perkėlimo diržai, perkėlimo lentos, skirtos integralios pagalbos teikimui.

 

Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, bus teikiamos individualios konsultacijos ir organizuojami užsiėmimai grupėje, siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityse.

 

Projekto veiklomis taip pat bus skatinama neformali pagalba, įtraukiant į integralios pagalbos teikimo procesą savanorius ir bendruomenės narius.

 

Daugiau informacijos apie projektą suteiks Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus vedėja Vilija Puodžiuvienė, tel. (8  5)  233 3984.

Svetainės medis