Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Pagalbos šeimai skyrius


Skyriaus darbuotojai vykdo atvejo vadybą ir koordinuoja atvejo vadybos procesus, teikia socialinės priežiūros paslaugas, socialinę-psichologinę pagalbą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką bei asmenims, priklausomiems nuo alkoholio/narkotikų, jų šeimų nariams, siekdami padėti atsisakyti priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo, grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę.


Kam skirtos paslaugos?

  • Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, kuriose auga nepilnamečiai vaikai
  • Asmenims, priklausomiems nuo alkoholio / narkotikų, ir jų šeimos nariams


Socialinė rizika –
veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

Dėl paslaugų prašome kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą į
Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkus ir socialinius darbuotojus, dirbančius su šeimomis, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais.


Priklausomybė –
lėtinė, recidyvinė psichikos liga, apibūdinama sunkiai įveikiamu potraukiu vartoti alkoholį ar narkotikus, nepaisant žalingų pasekmių.

 

SKYRIAUS PSICHOLOGAI IR SOCIALINIAI DARBUOTOJAI-KONSULTANTAI TEIKIA ŠIAS NEMOKAMAS PASLAUGAS (Kauno g. 3)

 

PSICHOLOGO KONSULTACIJAS

Vyresn. psichologas Justinas Dižavičius 401 kab. 8 683 82 461
Vyresn. psichologė Ana Žalienė 401 kab. 8 675 79 249
Vyresn. psichologė Elena Sokolovskaitė 417 kab. 8 683 81 326

 

KONSULTACIJAS NUO ALKOHOLIO IR/AR NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ PRIKLAUSOMIEMS ASMENIMS
Vyresn. socialinė darbuotoja Virginija Kontautaitė 417 kab. 8 683 81 391
Socialinė darbuotoja Violeta Puronienė 401 kab. 8 647 13 095
Vyresn. psichologas Justinas Dižavičius 401 kab. 8 683 82 461
Vyresn. psichologė Ana Žalienė 401 kab. 8 675 79 249
Vyresn. psichologė Elena Sokolovskaitė 417 kab. 8 683 81 326

 

POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO GRUPĖS PIRMADIENIAS IR TREČIADIENAIS 14.00–15.30 val. (reikalinga išankstinė registracija)
Vyresn. psichologė Ana Žalienė 401 kab. 8 675 79 249
Socialinė darbuotoja Violeta Puronienė 401 kab. 8 647 13 095

 

SAUGAUS PRIERAIŠUMO GRUPĖS BESILAUKIANČIOMS MOTERIMS
(vykdoma susirinkus grupei – reikalinga išankstinė registracija)
Socialinė darbuotoja Violeta Puronienė 401 kab. 8 647 13 095

 

MOTERŲ GRUPĖ NUO ALKOHOLIO IR/AR NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ PRIKLAUSOMIEMS ASMENIMS
ANTRADIENIAIS 15.00–16.30 val., KETVIRTADIENIAIS 10.00 – 11.30 val.
Vyresn. socialinė darbuotoja Virginija Kontautaitė 417 kab. 8 683 81 391

 

MIŠRI GRUPĖ NUO ALKOHOLIO IR/AR NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ PRIKLAUSOMIEMS ASMENIMS
TREČIADIENIAIS 9.00–10.30 val.
Vyresn. psichologė Ana Žalienė 401 kab. 8 675 79 249
Socialinė darbuotoja Violeta Puronienė 401 kab. 8 647 13 095

 

Asmenis, turinčius problemų dėl alkoholio/narkotikų vartojimo, prašome kreiptis į Skyriaus psichologus ir socialinius darbuotojus-konsultantus, dirbančius Kauno g. 3, 401 ir 417 kab. tel. (8 5) 231 3655, el. p. parama@spcentras.lt


Skyriaus funkcijos:

 

  • vykdyti atvejo vadybą ir koordinuoti atvejo vadybos procesus (šeimos poreikių pagalbai ir socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygio šeimoje vertinimą, pagalbos organizavimą, vaiko individualių poreikių ir šeimos socialinės aplinkos, rizikų ir galimų pagalbos šaltinių įvertinimą, pagalbos plano sudarymą, pagalbos plano įgyvendinimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrų organizavimą);
  • organizuoti ir teikti socialinės priežiūros paslaugas šeimoms;
  • organizuoti ir teikti bendrąsias socialines paslaugas: informavimo; konsultavimo; tarpininkavimo ir atstovavimo;
  • organizuoti ir vesti užsiėmimus grupėse suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ar narkotikų, tėvams (globėjams), auginantiems nepilnamečius vaikus bei besilaukiančioms moterims ir jų partneriams;
  • teikti psichologo konsultacijas;
  • atlikti socialinės rizikos vaikų, likusių be tėvų globos vaikų socialinės globos poreikio nustatymą;
  • vykdyti prevencinę veiklą – skaityti priklausomybių tematika paskaitas, pranešimus.

 

 Skyriaus darbo laikas:


Pirmadienį–ketvirtadienį 7.30–16.30 val.

Penktadienį                    7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka             11.30–12.15 val.

 

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.

Svetainės medis