Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Informacija studentams/savanoriams


Dėl praktikos atlikimo:


Studentai, norintys atlikti praktiką Vilniaus miesto socialinės paramos centre, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų turi raštu (laisva forma) arba elektroniniu paštu kreiptis į socialinių programų koordinatorių ir pateikti šiuos duomenis: studento vardas, pavardė, el. pašto adresas, mokymo įstaigos pavadinimas, specialybė, praktikos tikslas, trukmė ir pageidaujamas padalinys (padalinių funkcijas galite rasti čia:
http://www.spcentras.lt/Padaliniu-funkcijos-781.html).

Apie priimtą sprendimą socialinių programų koordinatorius Jus informuos per 3 darbo dienas elektroniniu paštu.


Tvarkos aprašas 


Dėl savanoriškos veiklos atlikimo:


Asmenys, norintys atlikti savanorišką veiklą Vilniaus miesto socialinės paramos centre, kviečiami kreiptis į socialinių programų koordinatorių.


Tvarko aprašas


Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į

socialinių programų koordinatorę Anastasiją Pydyk

Kauno g. 3, Vilnius LT-01314 
Tel. (8 5) 213 3710
El. p. a.pydyk@spcentras.lt

Svetainės medis