Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Naujienos


Įdiegta Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema
2019-05-13

 

Vilniaus miesto socialinės paramos centrui 2019-05-09 suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės – EQUASS Assurance sertifikatas, patvirtinantis, kad teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos atitinka socialinių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Vilniaus miesto socialinės paramos centras, siekdamas užtikrinti teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kokybę bei nuolatinį tobulinimą, nuo 2017-09-11 dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis), kokybės sistemos diegimo sritis – dienos socialinė globa asmens namuose.

Dalyvavimas projekte sudarė galimybę įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmeniu ir įrodyti, kad teikiamos kokybiškos paslaugos, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, dirbti kartu su socialiniais partneriais, siekiant geresnių rezultatų ir procesų tobulinimo.

Kas yra EQUASS?


Nauda EQUASS?

  • tobulinta profesinė kompetencija – vadovų ir darbuotojų mokymai, jų metu įgytos žinios apie EQUASS kokybės valdymą, kultūrą, principus, rezultatų rodiklių matavimą bei vertinimą;
  • sustiprintas darbuotojų dalyvavimas paslaugų kokybės tobulinimo iniciatyvose, jų veikla kasdieniniame darbe, prisidedanti prie įstaigos vizijos, misijos ir vertybių įgyvendinimo;
  • pagerintas paslaugų gavėjų dalyvavimas paslaugų valdymo ir tobulinimo procesuose;
  • veikiant partnerystėje, užtikrintas paslaugų kompleksiškumas, jų tęstinumas, patenkinti individualūs paslaugų gavėjų poreikiai bei padidinta jų integracija į visuomenę;
  • užtikrintas paslaugų teikimas bendruomeniniu principu, sumažinta paslaugų gavėjų socialinė atskirtis;
  • sustiprintas dėmesys, orientacija į paslaugų gavėją, pagerinta jų gyvenimo kokybė;
  • įdiegta nauja gyvenimo kokybės metodika bei įgalinimo sistema, pagerinta teikiamų paslaugų kokybė;
  • apibrėžti ir išmatuoti rezultatai, pristatyta paslaugų teikiama nauda paslaugų gavėjams ir bendruomenei. 

 


Svetainės medis